- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

‘Wiem, komu zawierzyłem’. Rozmowa z ks. Mametem

Krótka myśl pozostawiona Parafianom…

 

M.in. o radościach pracy duszpasterskiej - rozmowa z ks. Piotrem Mametem…

 

 

Jakie są radości pracy duszpasterskiej?

 

 

Podstawową radością pracy duszpasterza jest gdy ma wokół siebie ludzi pragnących służyć Bogu i człowiekowi. W Parafii św. Wawrzyńca tak właśnie było. W swoich duszpasterskich i gospodarczych działaniach nie byłem sam zawsze była grupa ludzi zaangażowanych i oddanych Parafii.

 

 

Radością duszpasterza jest gdy przez chrzest wprowadza do Wspólnoty parafialnej nowych członków, a przez 13 lat pracy duszpasterskiej przez chrzest do Wspólnoty Kościoła zostało włączonych  1152 dzieci. Raduje się kapłańskie serce, gdy widzi grono dzieci przystępujących po raz pierwszy do Stołu Pańskiego a było ich 837 dzieci. Inną radością jest to, że 824 młodych ludzi zostało wprowadzonych w dojrzałość chrześcijańską przez sakrament bierzmowania.

 

 

Pan Bóg jest architektem i pomysłodawcą małżeństwa raduje się, że 548 par powiedziało sakramentalne „tak”. Cieszy fakt, że przez 13 lat  5200 Parafian przyjęło sakrament chorych.

 

 

Nie było sytuacji, że ks. proboszcz musiał odmówić katolikowi ochrzczonemu, pogrzebu z udziałem kapłana. Na miejsce wiecznego spoczynku przez trzynaście lat zostało odprowadzonych 811 Parafian.

 

Przez czas mojego posługiwania odprawionych zostało 14140 mszy świętych.

 

 

A czy raduje się ksiądz z widocznych osiągnięć gospodarczych?

 

 

Na polu mojej działalności gospodarza Parafii cieszę się, że z pomocą Parafian, Sponsorów mogliśmy odmalować kościół, przeprowadzić konserwację wnętrza kościoła, ołtarzy, obrazów, wybudować nowe organy, kamieniem granitowym wyłożyć obejście kościoła i probostwa. Odnowione zostało, probostwo, piwnice założony nowe ogrzewanie CO. Wspólnym wysiłkiem odnowiliśmy budynki gospodarcze, uporządkowaliśmy ogród przy plebanii, ułożyliśmy kostkę brukową na cmentarzu.

 

 

Jakie zadania duszpasterskie zostawia ksiądz swojemu następcy?

 

 

Zdynamizować Służbę Ołtarza, przywrócić lektorów, działalność zespołu muzycznego, rozwinąć liczebnie KSM. Ożywić kontakt z młodzieżą poprzez organizowanie pielgrzymek pieszych, rowerowych, autokarowych. Szkoda, że z naszej Parafii  w tym roku nie wyjechał autokar na Lednicę.

 

 

Kontynuować należałoby układanie kostki na cmentarzu, założyć nowe nagłośnienie w kościele na ten cel mamy już 3500 zł. Warto podjąć próby pozyskania funduszy konserwatorskich na renowację muru przykościelnego. Remontu wymaga także ogrodzenie przy plebanii. Adaptacji wymaga budynek w Rynku 16. Należałoby przemyśleć zamieszkanie wikariusza na probostwie jak to było, kiedy proboszczem był ks. Maciejewski.

 

 

Chciałbym, aby Świetlica Caritas nadal funkcjonowała dla wspólnego dobra dzieci.

 

 

Czego ksiądz życzy nowemu proboszczowi?

 

 

Nowemu duszpasterzowi życzę by Chrystus Dobry Pasterz dał mu siłę do dźwigania nowych obowiązków w Parafii św. Wawrzyńca w Pniewach.

 

 

Jaką myśl zostawiłby ksiądz Parafianom?

 

 

„Wiem komu zawierzyłem…”

 

 

 

Pozdrawiam zawszę życzliwe i pomocne naszepniewy.com.pl

 

 

 

 

Życiorys:

 

 

Pochodzi z Wielkopolski urodził się 30 lipca 1951 roku. Jego korzenie to malutka miejscowość Wartosław w gminie Wronki, parafia Biezdrowo. Stamtąd pochodzili jego rodzice: ojciec z Warosławia, matka z Wierzchocina. Tutaj urodzili się też brat i siostra.

 

W Wartosławiu ukończył szkołę podstawową. Następnie pięć lat uczył się w Liceum Pedagogicznym w Trzciance Lubuskiej. W 1970 roku zdał maturę. Po ukończeniu liceum pracował przez miesiąc w szkole podstawowej w Wartosławiu. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie – przez dwa lata studiował tam filozofię na Papieskim Wydziale Teologicznym, później przez cztery lata- teologię w Arcybiskupim Seminarium Poznaniu. W 1976 roku obronił pracę magisterską z filozofii społecznej u ks. prof. Wciórki. Praca nosiła tytuł „Pojęcie jednostki i osoby filozoficznej myśli Maritaina”.

 

Na początku jako kapłan pracował w Bninie pod Poznaniem. Zajmował się głownie nauczaniem katechezy. Utworzył też różne grupy, z których najbardziej trwałą był zespół muzyczny, z którego wyrosło dwóch organistów.

 

Po Bninie został posłany do Kotłowa pod Ostrowem Wielkopolskim, malutkiej parafii, liczącej wówczas 600 osób. Była to dość trudna placówka, bo mieszkańcy Kotłowa są podzieleni pomiędzy dwa wyznania: polskokatolickie i rzymskokatolickie.

 

Następnie trafił do parafii w Rogoźnie Wielkopolskim. Pracował tam głównie z młodzieżą. Wtedy zaczęli chodzić w Warszawskiej Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy. Utworzyli wówczas grupę Czechów i Słowaków. To było w trudnych czasach, oni nie mogli pielgrzymować ze swojego kraju i często ponosili za to konsekwencje. Działały tam grupy biblijne, modlitewne, pielgrzymkowe i muzyczne. Ks. Mamet był tylko takim duchowym opiekunem.

 

Później posłano Ks. Piotra do Pępowa pod Gostyniem – tam pracował jako wikariusz. W wielu sprawach musiał zastępować starszego już proboszcza. Parafianie byli wspaniali, otwarci i chłonni Bożego Słowa, a młodzież bardzo aktywna.

 

Jako wikariusz pracował też we Wronkach. Jednak jego podstawowym zadaniem tam było stworzenie warunków do powstania nowej parafii na Osiedlu Borek. W ciągu dwóch miesięcy postawili tam kaplicę pod wezwaniem bł. Urszuli Ledóchowskiej.

 

Później został mianowany proboszczem w Siekowie, malutkiej, liczącej 1100 osób parafii w dekanacie przemęckim. Tą funkcję pełnił przez 9 lat. Jest to miejscowość typowo rolnicza.

 

3 czerwca 2000 roku został skierowany do parafii św. Wawrzyńca w Pniewach.

 

(http://www.wawrzyniec.pl)

 

 

 

Kalendarium działalności w Pniewach

 

 

Metropolita Poznański mianował Ks. Piotra Mameta z dniem 1lipca br. proboszczem Parafii św. Krzyża w Szamotułach.


Pożegnanie w niedzielę 23 czerwca br. na Mszy św. o godz.11.30.

 

Przedstawiamy szczegółowe kalendarium z działalności Księdza Kanonika Piotra Mameta w Pniewach…

 

Fot. Małgorzata Chraplak

 

 

KALENDARIUM Z DZIAŁALNOŚCI KS. PROBOSZCZA

 

W ZAKRESIE DUSZPASTERSKIM:

 

Rok 2000

·         03 czerwca 2000 roku – wprowadzenie w urząd księdza proboszcza Parafii św. Wawrzyńca przez bp Zdzisława Fortuniaka

·         Wystawa malarska miejscowych artystów: Pani Stanisława Piechocka, Pani Danuta Siemieniak, Pan Tomasz Smelka, Pan Wojciech Til, Pan Marcin Idziak

 

Rok 2001

·         wypoczynek dzieci Łeba, Rościnno

·         występ chóru Wilna

·         pielgrzyma do Rzymu

·         nominacja księdza proboszcza na kanonika Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu

·         zorganizowanie pomocy dla powodzian, zebrano 10 000 zł i 6 ton darów

 

Rok 2002

·         drogi krzyżowe na wioskach

·         25 lecie święceń kapłańskich ks. proboszcza Piotra Mameta

·         Występ chóru z Wiedenest – z Niemiec

·         Wystawa o życiu bł. Urszuli Ledóchowskiej

 

Rok 2003

·         25 rocznica nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

·         Wyjazd na kanonizację św. Urszuli do Rzymu

·         1.06.2003 dziękczynienie za kanonizację na Rynku w Pniewach

·         Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola „Miś”

·         Koncert duetu kameralnego z Ukrainy

 

Rok 2004

·         Powstanie Świetlicy Caritas i Ochronki dla dzieci przedszkolnych

·         Nadanie Gimnazjum im. ks. kan. Mariana Maciejewskiego

·         Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Wojsk Lotniczych z Poznania

·         50 rocznica powstania dekanatu pniewskiego z udziałem ks. abp. Stanisława Gądeckiego

·         Piesza Pielgrzymka Poznańska na Jasną Górę – 10 parafian

·         Transmisja mszy odpustowej przez TV Polonia, mszy przewodniczył ks. abp. Stanisław Gądecki

·         Przesyłka listu „Dyliżansem przez Pniewy” do Papieża Jana Pawła II

·         Niedziela Palmowa z inscenizacją orszaku jerozolimskiego

 

Rok 2005

·         Śmierć Jana Pawła II z udziałem Parafian w pogrzebie

·         Koncert dedykowany Janowi Pawłowi II z udziałem artystów z opery Kijowskiej

·         Wybór Benedykta XVI na Papieża

·         Powstanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

·         Występ chóru Uniwersytetu Pedagogicznego z Moskwy

·         Nawiedzenie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

·         Półkolonie dla dzieci ze Świetlicy Caritas

 

Rok 2007

·         Obchody 50 rocznicy święceń kapłańskich ks. Wojciecha Raczkowskiego i ks. Mariana Mikołajczaka

·         Obchody 50 rocznicy ślubów zakonnych s. Pauli Gałka ze Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi

·         VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich

·         Festyn św. Wawrzyńca

·         Cykl Letnich koncertów organowych

 

Rok 2008

·         Koncert orkiestry wojskowej

·         Uroczystość Bożego Ciała z monstrancją z 1490 roku, depozyt Muzeum Archidiecezjalnego

·         Koncert Juli Smykowskiej

·         Festyn św. Wawrzyńca

·         Cykl Letnich koncertów organowych

 

Rok 2009

·         Koncert „Europejska muzyka na Boże Narodzenie”

·         Czuwanie z okazji IV rocznicy śmierci Jana Pawła II

·         Niedziela Palmowa z inscenizacją orszaku jerozolimskiego

·         Cykl letnich koncertów organowych: Szymon Krawczyk, Agnieszka Maćkowiak, Łukasz Janiszewski, chór Apollo ze Słowacji, Bogusław Grabowski, Anna Pikulska, Klaus i Urlice Hecker, Kapela Brodów,

·         Piesze pielgrzymki do Chełmna i Biezdrowa

 

Rok 2010

·         Kolonie w Międzywodziu

·         Festyn św. Wawrzyńca

·         Polska Akademia Gitary – Łukasz Kuropaczewski

·         Wizytacja biskupa Marka Jędraszewskiego

·         Wakacje z Promykami na Słowacji

·         Dożynki Gminne

·         Piesze Pielgrzymki do Chełmna i Biezdrowa

·         Cykl Letnich koncertów organowych: Chorosiński, Chopin Brass Orchestra.

·         Koncert orkiestry Pawła Joksa

·         Zaduszki poetyckie przygotowane przez młodzież Gimnazjum w Pniewach

·         Koncert Chóru Boni Pueri z Czech

·         Zapalenie choinki z udziałem Pana Burmistrza na Rynku

·         Pasterka z udziałem ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego

 

Rok 2011

·         Powitanie Nowego Roku przed dzwonnicą

·         Dzień Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci z Przedszkola „Miś”

·         Koncert kolęd w wykonaniu orkiestry wojskowej

·         Rekolekcje Wielkopostne

·         10 lecie Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej Parafii

·         Cykl Letnich koncertów organowych – Zespół Monodia

·         Koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II

·         Pniewy w hołdzie Janowi Pawłowi II

·         Wyjazd na święcenia diakonatu Szymona Kaźmierczaka

·         Dzień Matki w wykonaniu dzieci z Przedszkola „Miś”

·         Przyjęcie nowych ministrantów

·         Cykl Letnich koncertów organowych: „Promyki Słoneczne”, Maciej Fortuna Trio, Chór Mockba, Łukasz Romanek z Wrocławia, Chór „Lira” z okazji 120-lecia istnienia, Krzysztof Pełech i Robert Horna Duo, Katarzyna Hołysz i Krzysztof Leśniewicz,

·         Kolonie wakacyjne dla dzieci ze Świetlicy Caritas w Ostrowcu

·         Odpust i festyn św. Wawrzyńca z udziałem ks. Michała Liptaka ze Słowacji

·         Pielgrzymki piesze do Chełmna i Biezdrowa

·         I Bieg Papieski ulicami Pniew

·         Misje parafialne

·         Zaduszki poetyckie przygotowane przez młodzież Gimnazjum w Pniewach

 

Rok 2012

·         Pierwszy Orszak Trzech Króli

·         Jasełka dzieci z Przedszkola Sióstr Urszulanek

·         Koncert kolędowy w wykonaniu chóru „Lira” i orkiestry pniewskiej

·         Koncert kolędowy w wykonaniu chóru „Promyki Słoneczne”

·         Nabożeństwa Drogi Krzyżowej na wioskach

·         Rekolekcje wielkopostne

·         800 lecie istnienia Klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji z udziałem ks. abp. Stanisława Gądeckiego

·         Droga krzyżowa ulicami miasta z inscenizacją przygotowaną przez młodzież Gimnazjum

·         Happening Papieski

·         Święcenia kapłańskie Szymona Kaźmierczaka

·         Msza prymicyjna ks. Szymona Kaźmierczaka

·         55 lecie kapłaństwa ks. Mariana Mikołajczaka i ks. Wojciecha Raczkowskiego

·         Cykl Letnich koncertów organowych: Zespół pieśni i tańca „Ejszyszanie”, Jacek Pupka i Monika Rypińska, Robert Grudzień,

·         Odpust i festyn św. Wawrzyńca z udziałem ks. Adama Styca z Merville w USA

·         Piesze pielgrzymki do Chełmna i Biezdrowa

·         Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach naszego miasta

·         Zaduszki poetyckie przygotowane przez młodzież Gimnazjum w Pniewach

·         Anielska Paczka – przygotowana przez Firmę Michałowski i Parafię św. Wawrzyńca (przygotowano 40 paczek dla dzieci)

 

Rok 2013

·         II Orszak Trzech Króli

·         Koncert kolęd w wykonaniu chórów „Lira” z Pniew i św. Cecylii ze Złotowa

·         Jasełka dzieci z Przedszkola Sióstr Urszulanek

·         Dzień Babci i Dziadka przygotowany przez dzieci z Przedszkola „Miś”

·         Abdykacja Benedyka XVI

·         Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który wspiera Parafia

·         Jubileusz 25 lecia chóru „Promyki Słoneczne”

 

 

W ZAKRESIE GOSPODARCZO-EKONOMICZNYM

 

Rok 2001

·         Malowanie kościoła przez firmę malarską Panów Michała i Wojciecha Til koszt 60.000 zł

·         Remont domu katechetycznego – nowy dach firma Pana Romana Judka koszt 30.000 zł

·         Adaptacja pomieszczeń w Świetlicy dla młodzieży – koszt. 10.000 zł

 

Rok 2002

·         Dom Katechetyczny wyposażono w węzeł sanitarny i CO gazowe – koszt 25.000 zł

·         Położono nowe pokrycie dachowe na wikariacie – przez firmę Pana Romana Judka i Bogdana Roszaka koszt 30.000 zł

·         Renowacja ołtarza Matki Bożej Różańcowej przez firmę Pana Ryszarda Gulczyńskiego z Poznania koszt 30.000 zł

·         Renowacja ołtarza św. Walentego – koszt 20.000 zł

·         Renowacja ołtarza św. Barbary – koszt 30.000 zł

·         Renowacja ambony – koszt 50.000 zł

·         Uruchomiono stronę internetową Parafii

 

Rok 2003

·         Wykonanie albumu fotograficznego figur i krzyży przydrożnych z terenu Parafii przez Pana Wojciecha Zaporowskiego

·         Renowacja chrzcielnicy z poł. XVII w przez firmę Zborowski z Poznania koszt 15.000 zł

·         Renowacja ołtarza głównego z II poł. XVII w przez firmę Pana Ryszarda Gulczyńskiego z Poznania koszt 120.000 zł

·         Rekonstrukcja figury Patrona Parafii przy ul. św. Wawrzyńca – prace wykonała firma Pana Jerzego Górnego

·         Remont zegara na wieży i nowy napęd do dzwonów – koszt 26.000 zł

·         Nowa elewacja na budynku w Rynku 16

 

Rok 2006

·         Budowa nowych organów 27 głosowych przez firmę Pana Jana Drozdowicza

 

Rok 2008

·         Kupno kostki granitowej wokół kościoła i probostwa 1600 m2 36 ton koszt 80.000 zł

·         Transport kostki granitowej koszt 40.000 zł

·         Ułożenie kostki granitowej koszt. 110.000 zł

·         Konserwacja obrazu „Męczeństwo św. Wawrzyńca i Matki Bożej Wniebowziętej koszt 61.000 zł

 

Rok 2009

·         Odnowienie domu katechetycznego 30.000 zł

·         Odnowienie elewacji probostwa

·         Wsparcie finansowe dla Parafii św. Jana Bosko w Mińsku 10.000 zł

·         Nowy multimedialny rzutnik koszt 15.000 zł

·         Nowe profesjonalne oświetlenie ołtarza głównego 19.000 zł

 

Rok 2010

·         15 tirów pomocy powodzianom z Tarnobrzega, Lasak, Golina

 

Rok 2011

·         Kolejny etap ułożenia kostki brukowej na cmentarzu koszt 30.000 zł

·         Nowe pokrycie dachowe na budynkach gospodarczych przy probostwie

 

Rok 2012

·         Kolejny etap ułożenia kostki brukowej na cmentarzu koszt 46.000 zł

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES