- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

ANALIZA ZDARZEŃ NA DROGACH GRUDZIEŃ 2015

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTUŁACH ZA MIESIĄCE GRUDZIEŃ 2015 R. 

 

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w analizowanym okresie nie zanotowano wypadków drogowych w tym 0 osób rannych, 0 osób zabitych. Ponadto odnotowano 82 kolizje drogowe. Liczbę zdarzeń, zabitych, rannych przedstawia poniższa tabela

 

 

 

2015

2014

Liczba Wypadków

0

4

Liczba Ofiar

0

4

Liczba Zabitych

0

1

Liczba Rannych

0

3

Liczba Kolizji

82

95

Liczba Zdarzeń

82

9

 

Liczba nietrzeźwych kierujących w w/w zdarzeniach

2

2

I. Przyczyny zaistniałych zdarzeń drogowych wg rodzaju winy

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

z winny kierującego

65

0

0

0

65

z winny pieszego

0

0

0

0

0

z innych przyczyn

13

0

0

0

13

współwina uczruchu

4

0

0

0

4

Powyższa tabela przedstawia, iż z pośród 82 zdarzeń drogowych w 65 przypadkach przyczyna zdarzenia drogowego była z winy kierującego

II. Odcinki drogi na których zaistniały zdarzenia

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Odcinek prosty

67

0

0

0

67

Spadek

0

0

0

0

0

Wierzchołek wzn.

0

0

0

0

0

Wzniesienie

0

0

0

0

0

Zakręt, łuk

8

0

0

0

8

Skrzyżowanie

6

0

0

0

6

Powyższa tabela wskazuje, iż 67 zdarzeń drogowych zaistniało na prostych odcinkach dróg.
Następnie najwięcej tj. 8 zdarzeń wystąpiło na zakrętach i łukach
III. Pojazdy sprawców zanotowanych wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Autobusy

0

0

0

0

0

Ciągniki rolnicze

1

0

0

0

1

Inny

0

0

0

0

0

Motocykl

0

0

0

0

0

Motorowery

1

0

0

0

1

Nieustalony

0

0

0

0

0

Pojazd wolnobieżny

0

0

0

0

0

Rower

1

0

0

0

1

Sam. cięż do 3,5 t.

2

0

0

0

2

Sam. cięż. pow. 3,5t.

5

0

0

0

5

Samochody osobowe

55

0

0

0

55

Powyższa tabela przedstawia, iż w 55 przypadkach sprawcy zdarzeń drogowych poruszali się samochodami osobowymi. W 7 przypadkach sprawcy poruszali się samochodami ciężarowymi

IV. Przyczyny wypadków i kolizji drogowych z winy kierującego

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Gwałtowne hamowanie

0

0

0

0

0

Inne przyczyny

2

0

0

0

2

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

0

0

0

0

0

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

13

0

0

0

13

Nieprawidłowe cofanie

10

0

0

0

10

Nieprawidłowe omijanie

1

0

0

0

1

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe skręcanie

3

0

0

0

3

Nieprawidłowe wymijanie

2

0

0

0

2

Nieprawidłowe wyprzedzanie

3

0

0

0

3

Nieprawidłowe zatrzymanie, postój

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe zawracanie

0

0

0

0

0

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

0

0

0

0

0

Nieprzestrzeganie innych sygnałów

0

0

0

0

0

Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu

1

0

0

0

1

Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu

12

0

0

0

12

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

1

0

0

0

1

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach

1

0

0

0

1

Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami

16

0

0

0

16

Zmęczenie, zaśnięcie

0

0

0

0

0

Powyższa tabela przedstawia, iż w 16 przypadkach przyczyną zdarzenia drogowego było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami a w 13 przypadkach niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

V. Grupa wiekowa –sprawców /kierujących/ wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

0 - 6 lat

0

0

0

0

0

7- 14 lat

0

0

0

0

0

15 - 17lat

1

0

0

0

1

18 - 24 lat

13

0

0

0

13

25 - 39 lat

17

0

0

0

17

40 - 59 lat

22

0

0

0

22

60 plus

7

0

0

0

7

b/d

5

0

0

0

5

Powyższa tabela wskazuje, iż w 22 przypadkach sprawcami zdarzeń drogowych byli kierujący w wieku od 40 - 59 lat.

VI. Płeć uczestników zdarzeń drogowych - sprawców

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

KOBIETY

17

0

0

0

17

MĘŻCZYŹNI

43

0

0

0

43

B/D

5

0

0

0

5

Powyższa tabela wskazuje, iż najwięcej zdarzeń drogowych, było spowodowane z winy mężczyzny

VII. Dni tygodnia w których zaistniały zdarzenia drogowe

 

Liczba

zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba

zabitych

Liczba

rannych

Liczba kolizji

Poniedziałek

7

0

0

0

7

Wtorek

23

0

0

0

23

Środa

20

0

0

0

20

Czwartek

7

0

0

0

7

Piątek

10

0

0

0

10

Sobota

6

0

0

0

6

Niedziela

9

0

0

0

9

Powyższa tabela przedstawia, iż z pośród wszystkich zdarzeń drogowych 23 zaistniało w wtorek Następne 20 zdarzeń miało miejsce w środę

 

Więcej na:

http://www.szamotuly.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2152&Itemid=85

 

01.02.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES