- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Już wkrótce rusza "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". Dzięki temu innowacyjnemu narzędziu internetowemu będziecie mogli Państwo dzielić się z nami spostrzeżeniami dotyczącymi wszelkich zagrożeń występujących w Waszym sąsiedztwie, a tym samym będziecie mieli Państwo bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa w naszym powiecie.

 

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które zostaną uruchomione w pierwszej dekadzie września br. w całej Polsce.

 

Narzędzie to stworzone zostało z myślą o mieszkańcach i daje im możliwość wskazywania konkretnych zagrożeń w danym rejonie. Jest to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa społeczeństwa danej miejscowości. "Mapa" dostępna będzie na stronie internetowej pod linkiem: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

 

Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

 

- gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

 

- pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

   - bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

    - w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

 

- pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

 

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

 

UWAGA!

 

"Mapa" nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

 

Więcej szczegółów oraz regulamin i instrukcję obsługi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa znajdą Państwo na stronie internetowej pod linkiem: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

 

08.09.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES