- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Pamiętajmy o oznaczeniu swojej posesji

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w miesiącu marzec przeprowadzą działania informacyjne związane z obowiązkiem oznaczenia posesji na terenie całego powiatu. Identyfikacja poszczególnych domów ma istotne znaczenie. Brak oznaczenia z numerem posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

 

Właściciele nieruchomości nie są świadomi konsekwencji, iż brak tabliczki z numerem budynku może zdecydowanie wydłużyć czas oczekiwania na interwencję policji bądź przyjazd karetki pogotowia. Bardzo często zdarza się bowiem, że policjanci, ratownicy medyczni lub strażacy błądzą po terenie, pytając o konkretny adres wezwania. Tym samym tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować czyjeś życie.

 

Celem podniesienia świadomości społecznej Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach przeprowadzi w marcu br. działania informacyjne w tym zakresie.


W pierwszej kolejności polegać one będą na ustaleniu nieruchomości, których właściciele nie dopełnili obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika bowiem z przepisów art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). 


W tym przypadku policjanci przeprowadzą rozmowy z administratorami, dozorcami i użytkownikami nieruchomości oraz poinformują o obowiązkach, jaki nakłada na nich wskazana powyżej ustawa. Działania informacyjne prowadzone zostaną do końca marca. 

W kwietniu natomiast będą prowadzone przez funkcjonariuszy działania sprawdzające. Istotnym jest fakt, że uchylenie się od realizacji obowiązku numerycznego oznaczenia posesji lub realizowanie go w niewłaściwy sposób - np. poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie - stanowi wykroczenie, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany.


Apelujemy o zwrócenie uwagi na właściwe oznakowanie swoich posesji. Pamiętajmy, iż widoczny numer budynku wraz z nazwą ulicy zdecydowanie ułatwi pracę służbom mundurowym, zaś w przypadku działań policjantów może mieć istotne znaczenie w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

 

03.03.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES