- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

AKTYWNA TABLICA

 

Szkoła Podstawowa w Nojewie bierze udział w realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii  informacyjno-komunikacyjnych  –„Aktywna tablica”.

 

Głównym celem Programu jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia i uczenia się poprzez  wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej potrzebami. Doposażenie szkoły  w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Programu umożliwi szerokie wykorzystanie TIK oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych.

 

Gmina Pniewy otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 14 000,00 zł. Wkład własny gminy na realizację Programu wynosi 3 500,00 zł.Całkowity koszt realizacji programu wynosi:  17 500,00 zł. 

 

W ramach realizacji programu szkoła jest zobowiązana do :

-  zakupienia pomocy dydaktycznych,

- zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń  i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną,

- zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli z zakresu funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania,

- realizacji zadań polegających na wdrożeniu zastosowania TIK.

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES