- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

ANALIZA ZDARZEŃ NA DROGACH LISTOPAD 2015

STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTUŁACH ZA MIESIĄC LISTOPAD 2015 R.

 

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w analizowanym okresie zanotowano 6 wypadków drogowych w tym 7 osób rannych, 0 osób zabitych. Ponadto odnotowano 70 kolizji drogowych. Liczbę zdarzeń, zabitych, rannych przedstawia poniższa tabela

 

2015

2014

Liczba Wypadków

6

3

Liczba Ofiar

7

3

Liczba Zabitych

0

1

Liczba Rannych

7

2

Liczba Kolizji

70

68

Liczba Zdarzeń

76

71

 

Liczba nietrzeźwych kierujących w w/w zdarzeniach

2

1

 

I. Przyczyny zaistniałych zdarzeń drogowych wg rodzaju winy

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

z winny kierującego

58

5

0

5

53

z winny pieszego

1

0

0

0

1

z innych przyczyn

17

1

0

2

16

współwina uczruchu

0

0

0

0

0

Powyższa tabela przedstawia, iż z pośród 76 zdarzeń drogowych w 58 przypadkach przyczyna zdarzenia drogowego była z winy kierującego

II. Odcinki drogi na których zaistniały zdarzenia

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Odcinek prosty

52

2

0

3

50

Spadek

0

0

0

0

0

wzniesienie

1

0

0

0

1

Zakręt, łuk

5

0

0

0

5

Skrzyżowanie

18

4

0

4

14

Powyższa tabela wskazuje, iż 52 zdarzenia drogowe zaistniało na prostych odcinkach dróg.
Następnie najwięcej tj. 18 zdarzeń wystąpiło na skrzyżowaniach
 
III. Pojazdy sprawców zanotowanych wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Autobusy

0

0

0

0

0

Inny

0

0

0

0

0

Motocykl

1

1

0

1

0

Motorowery

1

0

0

0

1

Nieustalony

2

0

0

0

2

Pojazd wolnobieżny

0

0

0

0

0

Rower

3

0

0

0

3

Samochody ciężarowe

11

0

0

0

11

Samochody osobowe

40

4

0

4

36

Ciągniki rolnicze

0

0

0

0

0

Powyższa tabela przedstawia, iż w 40 przypadkach sprawcy zdarzeń drogowych poruszali się samochodami osobowymi. W 11 przypadkach sprawcy poruszali się samochodami ciężarowymi

 

IV. Przyczyny wypadków i kolizji drogowych z winy kierującego

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Gwałtowne hamowanie

0

0

0

0

0

Inne przyczyny

1

0

0

0

1

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

0

0

0

0

0

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

7

1

0

1

6

Nieprawidłowe cofanie

11

0

0

0

11

Nieprawidłowe omijanie

2

0

0

0

2

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe skręcanie

2

1

0

1

1

Nieprawidłowe wymijanie

4

0

0

0

4

Nieprawidłowe wyprzedzanie

1

0

0

0

1

Nieprawidłowe zatrzymanie, postój

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe zawracanie

0

0

0

0

0

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

0

0

0

0

0

Nieprzestrzeganie innych sygnałów

0

0

0

0

0

Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu

1

0

0

0

1

Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu

17

2

0

2

15

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

4

1

0

1

3

Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami

8

0

0

0

8

Zmęczenie, zaśnięcie

0

0

0

0

0

Powyższa tabela przedstawia, iż w 17 przypadkach przyczyną zdarzenia drogowego było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu a w 12 przypadkach nieprawidłowe cofanie

V. Grupa wiekowa –sprawców /kierujących/ wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

0 - 6 lat

0

0

0

0

0

7- 14 lat

0

0

0

0

0

15 - 17lat

1

0

0

0

1

18 - 24 lat

7

0

0

0

7

25 - 39 lat

19

3

0

3

16

40 - 59 lat

18

1

0

1

17

60 plus

10

1

0

1

9

b/d

3

0

0

0

3

Powyższa tabela wskazuje, iż w 19 przypadkach sprawcami zdarzeń drogowych byli kierujący w wieku od 25 - 39 lat.

 

VI. Płeć uczestników zdarzeń drogowych - sprawców

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

KOBIETY

18

2

0

2

16

MĘŻCZYŹNI

38

3

0

3

35

B/D

2

0

0

0

2

Powyższa tabela wskazuje, iż najwięcej zdarzeń drogowych, było spowodowane z winy mężczyzny

 

VII. Dni tygodnia w których zaistniały zdarzenia drogowe

 

Liczba

zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba

zabitych

Liczba

rannych

Liczba kolizji

Poniedziałek

16

0

0

0

16

Wtorek

16

2

0

2

14

Środa

8

1

0

1

7

Czwartek

7

0

0

0

7

Piątek

13

1

0

2

12

Sobota

7

0

0

0

7

Niedziela

9

2

0

2

7

Powyższa tabela przedstawia, iż z pośród wszystkich zdarzeń drogowych po 16 zaistniało w poniedziałek i wtorek Następne 13 zdarzeń miało miejsce w piątek

 

VIII. Czas zaistniałych wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

6 -14

36

3

0

3

33

14 - 22

35

3

0

4

32

22 - 6

5

0

0

0

5

Powyższa tabela wskazuje, że najwięcej zdarzeń drogowych zaistniało na I zmianie w godzinach 6/14

 

IX. Zestawienie zaistniałych zdarzeń wg, Gmin i działań Komisariatów

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Pniewy i gmina

10

1

0

1

9

Kaźmierz i gmina

7

1

0

1

6

Duszniki i gmina

5

0

0

0

5

Szamotuły i gmina

26

1

0

1

25

Wronki i gmina

15

2

0

2

13

Obrzycko i gmina

10

1

0

2

9

Ostroróg i gmina

3

0

0

0

3

Powyższa tabela przedstawia, iż największa ilość zdarzeń drogowych zaistniała na terenie miasta i gminy Szamotuły, następnie na terenie Wronek

 

  1. Prowadzone działania WRD w miesiącach Listopad 2015

Działania Krajowe

Działania Własne WRD

Truck § Bus 17.11.2015

Niechronieni uczestnicy RD 24.11.2015

Niechronieni uczestnicy RD 06.11.2015

 

Alkohol i narkotyki 28.11.2015

 

Powyższa tabela wskazuje, iż w miesiącu październik Wydział Ruchu Drogowego w ramach wzmożonych działań na terenie KPP Szamotuły przeprowadził 4 akcje w tym 1 własną.

 

  1. Wnioski /przewidywane zagrożenia, wskazanie celów jakie należy osiągnąć podczas służby, określenie taktyki działania, itp./

 

Analiza materiałów dotyczących miejsca popełnienia zdarzeń drogowych na terenie podległym KPP miesiącu listopad 2015 roku, wskazuje że:

 

- Największą ilość zdarzeń drogowych odnotowano na terenie miasta i gminy Szamotuły tj. 26 takich zdarzeń z pośród 76 wszystkich zdarzeń drogowych

 

- Najwięcej zdarzeń drogowych wg. bazy SEWIK odnotowano w poniedziałek i wtorek, następnie w piątek. Analiza wskazuję, aby w tych dniach wzmożyć intensywność patroli

 

- Powyżej zgromadzone informacje wskazują, iż najbardziej zagrożonym rejonem spośród analizowanych jest miasto i gmina Szamotuły, gdzie odnotowano 26 zdarzeń drogowych. Na terenie miasta i gminy Wronki odnotowano 15 takich zdarzeń. W związku z powyższym w rejon Szamotuł i Wronek należy skierować największą ilości służb w celu ograniczenia dynamiki zaistniałych zdarzeń drogowych. Analiza wskazuje, iż najwięcej zdarzeń zaistniało na drugiej zmianie w godzinach 6/14 a co za tym idzie należy wzmożyć w tych godzinach intensywność patroli

 

- Przeprowadzona analiza wskazuje, iż najwięcej zdarzeń drogowych tj. 17 spowodowanych jest przez nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu. Mając na uwadze przyczynę zaistniałych zdarzeń zasadnym jest kontynuowanie represji wobec kierujących pojazdami

 

- Powyższe zgromadzone informacje, wskazują że najwięcej zdarzeń drogowych ma miejsce na prostych odcinkach dróg tj. 52 takie przypadki. Zasadnym jest wprowadzanie kontroli prędkości z uwzględnieniem taktyki pomiaru kaskadowego

Sporządził:

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

KPP w Szamotułach

asp. szt. Krzysztof Stanisławiak

 

 

15.12.2015

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES