- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

ANALIZA ZDARZEŃ NA DROGACH LUTY 2016

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTUŁACH ZA MIESIĄC LUTY 2016 R.

 

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w analizowanym okresie zanotowano 3 wypadki drogowe w tym 4 osoby ranne, 0 osób zabitych. Ponadto odnotowano 64 kolizji drogowych. Liczbę zdarzeń, zabitych, rannych przedstawia poniższa tabela

 

 

 

2016

2015

Liczba Wypadków

3

1

Liczba Ofiar

4

1

Liczba Zabitych

0

1

Liczba Rannych

4

0

Liczba Kolizji

64

47

Liczba Zdarzeń

67

48

 

Liczba nietrzeźwych kierujących w w/w zdarzeniach

1

1

I. Przyczyny zaistniałych zdarzeń drogowych wg rodzaju winy

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

z winny kierującego

56

3

0

4

53

z winny pieszego

1

0

0

0

1

z innych przyczyn

10

0

0

0

10

współwina uczruchu

0

0

0

0

1

Powyższa tabela przedstawia, iż z pośród 67 zdarzeń drogowych w 56 przypadkach przyczyna zdarzenia drogowego była z winy kierującego

II. Odcinki drogi na których zaistniały zdarzenia

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Odcinek prosty

53

2

0

3

51

Spadek

0

0

0

0

0

Wierzchołek wzn.

0

0

0

0

0

Wzniesienie

0

0

0

0

0

Zakręt, łuk

3

1

0

1

2

Skrzyżowanie

0

0

0

0

0

Powyższa tabela wskazuje, iż 53 zdarzeń drogowych zaistniało na prostych odcinkach dróg.
Następnie najwięcej tj. 3 zdarzenia wystąpiły na zakręcie lub łuku
III. Pojazdy sprawców zanotowanych wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Autobusy

0

0

0

0

0

Ciągniki rolnicze

0

0

0

0

0

Inny

0

0

0

0

0

Motocykl

0

0

0

0

0

Motocykl do 125cm3

1

1

0

1

0

Motorowery

1

0

0

0

1

Nieustalony

1

0

0

0

1

Pojazd wolnobieżny

0

0

0

0

0

Rower

0

0

0

0

0

Sam. cięż do 3,5 t.

1

0

0

0

1

Sam. cięż. pow. 3,5t.

6

0

0

0

6

Sam. cięż do przew. ład. z przyczepą

1

0

0

0

1

Samochody osobowe

44

2

0

3

42

Powyższa tabela przedstawia, iż w 44 przypadkach sprawcy zdarzeń drogowych poruszali się samochodami osobowymi. W 8 przypadkach sprawcy poruszali się samochodami ciężarowymi

IV. Przyczyny wypadków i kolizji drogowych z winy kierującego

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Gwałtowne hamowanie

0

0

0

0

0

Inne przyczyny

3

0

0

0

3

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

0

0

0

0

0

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

11

2

0

3

9

Nieprawidłowe cofanie

9

0

0

0

9

Nieprawidłowe omijanie

1

0

0

0

1

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe skręcanie

2

0

0

0

2

Nieprawidłowe wymijanie

4

0

0

0

4

Nieprawidłowe wyprzedzanie

1

0

0

0

1

Nieprawidłowe zatrzymanie, postój

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe zawracanie

0

0

0

0

0

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

1

0

0

0

1

Nieprzestrzeganie innych sygnałów

0

0

0

0

0

Niestosowanie się do sygnalizacji

świetlnej

0

0

0

0

0

Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu

0

0

0

0

0

Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu

11

0

0

0

11

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

2

1

0

1

1

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach

0

0

0

0

0

Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami

11

0

0

0

11

Zmęczenie, zaśnięcie

0

0

0

0

0

Powyższa tabela przedstawia, iż w 11 przypadkach przyczyną zdarzenia drogowego było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami

V. Grupa wiekowa –sprawców /kierujących/ wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

0 - 6 lat

0

0

0

0

0

7- 14 lat

0

0

0

0

0

15 - 17lat

1

0

0

0

1

18 - 24 lat

11

1

0

2

10

25 - 39 lat

21

2

0

2

19

40 - 59 lat

14

0

0

0

14

60 plus

8

0

0

0

8

b/d

2

0

0

0

2

Powyższa tabela wskazuje, iż w 21 przypadkach sprawcami zdarzeń drogowych byli kierujący w wieku od 25 - 39 lat.

VI. Płeć uczestników zdarzeń drogowych - sprawców

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

KOBIETY

12

0

0

0

12

MĘŻCZYŹNI

43

3

0

4

40

B/D

2

0

0

0

2

Powyższa tabela wskazuje, iż najwięcej zdarzeń drogowych, było spowodowane z winy mężczyzny

VII. Dni tygodnia w których zaistniały zdarzenia drogowe

 

Liczba

zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba

zabitych

Liczba

rannych

Liczba kolizji

Poniedziałek

17

0

0

0

17

Wtorek

9

1

0

1

8

Środa

9

0

0

0

9

Czwartek

10

1

0

2

9

Piątek

5

0

0

0

5

Sobota

10

0

0

0

10

Niedziela

7

1

0

1

6

Powyższa tabela przedstawia, iż z pośród wszystkich zdarzeń drogowych 17 zaistniało w poniedziałek Następne po 10 zdarzeń miało miejsce w czwartek i sobotę

VIII. Czas zaistniałych wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

6 -14

26

1

0

2

25

14 - 22

33

1

0

1

32

22 - 6

8

1

0

1

9

Powyższa tabela wskazuje, że najwięcej zdarzeń drogowych zaistniało na II zmianie w godzinach 14/22

 

Więcej na:

http://www.szamotuly.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2188&Itemid=85

 

07.03.2016

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES