- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

ANALIZA ZDARZEŃ NA DROGACH STYCZEŃ 2016

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTUŁACH ZA MIESIĄCE STYCZEŃ 2016 R.

 

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w analizowanym okresie zanotowano 1 wypadek drogowy w tym 1 osoba ranna, 0 osób zabitych. Ponadto odnotowano 80 kolizji drogowych. Liczbę zdarzeń, zabitych, rannych przedstawia poniższa tabela

 

 

 

2016

2015

Liczba Wypadków

1

0

Liczba Ofiar

1

0

Liczba Zabitych

0

0

Liczba Rannych

1

0

Liczba Kolizji

80

72

Liczba Zdarzeń

81

72

 

Liczba nietrzeźwych kierujących w w/w zdarzeniach

2

2

I. Przyczyny zaistniałych zdarzeń drogowych wg rodzaju winy

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

z winny kierującego

61

1

0

1

60

z winny pieszego

0

0

0

0

0

z innych przyczyn

16

0

0

0

16

współwina uczruchu

4

0

0

0

4

Powyższa tabela przedstawia, iż z pośród 81 zdarzeń drogowych w 61 przypadkach przyczyna zdarzenia drogowego była z winy kierującego

 

II. Odcinki drogi na których zaistniały zdarzenia

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Odcinek prosty

66

1

0

1

65

Spadek

0

0

0

0

0

Wierzchołek wzn.

0

0

0

0

0

Wzniesienie

1

0

0

0

1

Zakręt, łuk

7

0

0

0

7

Skrzyżowanie

8

0

0

0

8

Powyższa tabela wskazuje, iż 66 zdarzeń drogowych zaistniało na prostych odcinkach dróg.
Następnie najwięcej tj. 8 zdarzeń wystąpiło na skrzyżowaniach

 

III. Pojazdy sprawców zanotowanych wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Autobusy

1

0

0

0

1

Ciągniki rolnicze

0

0

0

0

0

Inny

0

0

0

0

0

Motocykl

0

0

0

0

0

Motorowery

0

0

0

0

0

Nieustalony

1

0

0

0

1

Pojazd wolnobieżny

0

0

0

0

0

Rower

0

0

0

0

0

Sam. cięż do 3,5 t.

5

0

0

0

5

Sam. cięż. pow. 3,5t.

3

0

0

0

3

Sam. cięż do przew. ład. z przyczepą

2

0

0

0

2

Samochody osobowe

49

1

0

1

48

Powyższa tabela przedstawia, iż w 49 przypadkach sprawcy zdarzeń drogowych poruszali się samochodami osobowymi. W 10 przypadkach sprawcy poruszali się samochodami ciężarowymi

 

IV. Przyczyny wypadków i kolizji drogowych z winy kierującego

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Gwałtowne hamowanie

0

0

0

0

0

Inne przyczyny

2

0

0

0

2

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

0

0

0

0

0

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

19

0

0

0

19

Nieprawidłowe cofanie

9

0

0

0

9

Nieprawidłowe omijanie

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe skręcanie

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe wymijanie

4

0

0

0

4

Nieprawidłowe wyprzedzanie

3

0

0

0

3

Nieprawidłowe zatrzymanie, postój

0

0

0

0

0

Nieprawidłowe zawracanie

0

0

0

0

0

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

0

0

0

0

0

Nieprzestrzeganie innych sygnałów

0

0

0

0

0

Niestosowanie się do sygnalizacji

świetlnej

1

0

0

0

1

Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu

0

0

0

0

0

Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu

9

0

0

0

0

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

1

1

0

1

0

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach

0

0

0

0

0

Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami

13

0

0

0

13

Zmęczenie, zaśnięcie

0

0

0

0

0

Powyższa tabela przedstawia, iż w 19 przypadkach przyczyną zdarzenia drogowego było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

 

V. Grupa wiekowa –sprawców /kierujących/ wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

0 - 6 lat

0

0

0

0

0

7- 14 lat

0

0

0

0

0

15 - 17lat

0

0

0

0

0

18 - 24 lat

12

0

0

0

12

25 - 39 lat

16

0

0

0

16

40 - 59 lat

21

0

0

0

21

60 plus

7

1

0

0

6

b/d

5

0

0

0

5

Powyższa tabela wskazuje, iż w 21 przypadkach sprawcami zdarzeń drogowych byli kierujący w wieku od 40 - 59 lat.

 

VI. Płeć uczestników zdarzeń drogowych - sprawców

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

KOBIETY

16

0

0

0

16

MĘŻCZYŹNI

40

1

0

0

39

B/D

5

0

0

0

5

Powyższa tabela wskazuje, iż najwięcej zdarzeń drogowych, było spowodowane z winy mężczyzny

 

VII. Dni tygodnia w których zaistniały zdarzenia drogowe

 

Liczba

zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba

zabitych

Liczba

rannych

Liczba kolizji

Poniedziałek

11

0

0

0

11

Wtorek

12

0

0

0

12

Środa

10

0

0

0

10

Czwartek

18

0

0

0

18

Piątek

13

1

0

1

12

Sobota

9

0

0

0

9

Niedziela

8

0

0

0

8

Powyższa tabela przedstawia, iż z pośród wszystkich zdarzeń drogowych 18 zaistniało w czwartek Następne 13 zdarzeń miało miejsce w piątek

 

Więcej na:

http://www.szamotuly.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2160&Itemid=85

 

10.02.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES