- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Bezpieczne Życie Seniora

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach realizuje działania w ramach programu „Bezpieczne Życie Seniora”, którego założeniem jest m. in. podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia ich własnego bezpieczeństwa.

 

Drodzy mieszkańcy powiatu

szamotulskiego !

 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach realizuje działania w ramach programu „Bezpieczne Życie Seniora”, którego założeniem jest m. in. podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia ich własnego bezpieczeństwa. Działania te podyktowane są eskalacją negatywnych zjawisk w postaci kradzieży i oszustw „na policjanta” lub też „na funkcjonariusza CBŚ”, w których pokrzywdzonymi są seniorzy.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ostrzega: każdy kto dzwoni, podaje się za policjanta i prosi o przekazanie lub przelanie na konto pieniędzy to oszust!

 

Przestępcy działają według następującego algorytmu: Najpierw wykonują telefon podając się za członka rodziny (często wnuczka). Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy, co tłumaczą różnymi okolicznościami. Oszuści są bezwzględni- umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji. Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiar dzwoni kolejna osoba- podając się za funkcjonariusza Policji. Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, ze poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Nalega by przekazać pieniądze oszustowi, co umożliwi zatrzymanie go na gorącym uczynku „fałszywy funkcjonariusz” podaje często wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki. Oczywiście po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępca znika ze wszystkimi oszczędnościami ofiary.

 

W przypadku podejrzenia, iż mamy do czynienia z oszustem należy:

 

- natychmiast zakończyć rozmowę z podejrzaną osobą

 

- nie podejmować gotówki z banków, a także nie wykonywać przelewów

 

- niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką Policji w celu przekazania niezbędnych informacji mogących przyczynić się do zatrzymania przestępcy

 

- ostrzec członków swojej rodziny, sąsiadów, współpracowników - w ten sposób błyskawicznie możemy przyczynić do zwiększenia świadomości osób starszych o istniejącym zagrożeniu.

 

27.06.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES