- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Bieżące zmiany w działalności jednostek organizacyjnych Powiatu

W związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń oraz związanymi z nim zmianami w funkcjonowaniu Jednostek Organizacyjnych i Powiatowych, poniżej publikujemy informacje dotyczące aktualnej działalności poszczególnych placówek.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

 

Od 4 maja 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach będzie świadczył usługi dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, z kolei infolinia udzielać będzie informacji interesantom w dni robocze od godziny 7:00 do 20:00.
 
Podstawową formą obsługi interesantów pozostaje kontakt telefoniczny, mailowy i za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej. Wyłącza się możliwość bezpośredniej obsługi klientów, poza wyjątkowymi sytuacjami związanymi z rejestracją osoby bezrobotnej. Osoby odwiedzające urząd przyjmowani będą jednak w holu budynku (wejście A) po uprzednim skorzystaniu z dzwonka.
 
 
Infolinia PUP w Szamotułach: 795 411 758 lub 728 961 889
 
 
 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
 
Od 4 maja 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach będzie świadczyć usługi dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
Podstawową formą obsługi interesantów pozostaje kontakt telefoniczny, mailowy i za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej. Wyłącza się możliwość bezpośredniej obsługi klientów, za wyjątkiem sytuacji związanych z realizacją zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
 
We wszystkich sprawach prowadzonych przez PCPR interesanci mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30) lub przesyłać korespondencję faxem pod numer 61 10 18 155, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP oraz platformy SOW - PFRON.
 
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie przyjmowania wniosków, wydawania orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osób niepełnosprawnych odbywa się na bieżąco, z zachowaniem zasad określonych powyżej. Ponadto w sytuacji, gdy lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia, może być ono wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane.
 
 
 
 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach
 
Od 4 maja 2020 r. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach świadczyć będzie usługi diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w formie bezpośredniego kontaktu z klientem.
 
Terapia logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna oraz konsultacje prowadzone będą niezmiennie w trybie pracy zdalnej.
 
Pracownicy poradni oraz osoby odwiedzające placówkę (pacjenci) są zobowiązani do przestrzegania ścisłego reżimu sanitarnego.
 
Do podstawowych zasad obowiązujących odwiedzających należą:
 
- limit osób towarzyszących - do Poradni z badanym dzieckiem może przyjść tylko 1 rodzic
 
- podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na przeprowadzenie wizyty (jakiekolwiek objawy choroby wykluczają przyjęcie pacjenta)
 
- posiadanie własnych środków ochrony - maseczek, rękawic ochronnych (dziecko zakłada rękawiczki w obecności diagnosty)
 
- dezynfekcji rąk za pomocą płynu dezynfekującego dostępnego w Poradni
 
- zachowanie 2 m odstępu od innych osób przebywających na terenie Poradni
 
 
 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach 
 
Powiatowa Biblioteka Publiczna wznowi swoją działalność 11 maja 2020 r. Odwiedzający zobowiązani będą do przestrzegania ścisłego reżimu sanitarnego - korzystania z maseczek, rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekujących.
 
Uwaga! Dostęp do księgozbioru będzie ograniczony. Czytelnicy nie będą wpuszczani między regały. Książki będą wypożyczane wyłącznie do domu.
 
 
 
Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach
 
Od dnia 8 maja 2020 r. Muzeum - Zamek Górków będzie czynne dla zwiedzających według poniższych wytycznych:
 
1. W poniedziałki i wtorki Muzeum pozostaje wyłączone ze zwiedzania.
 
2. Zwiedzającym udostępniony zostanie wyłącznie budynek Zamku , w którym jednorazowo może przebywać 15 osób.
 
3. Oficyna Zachodnia wraz z ekspozycją etnograficzną oraz budynki Baszty i Spichlerza pozostaną zamknięte dla zwiedzających.
 
4. W czwartek Muzeum będzie można zwiedzać bezpłatnie.
 
5. Zwiedzających obowiązuje bezwzględne zachowanie norm sanitarnych, w tym noszenie maseczek oraz korzystanie ze środków dezynfekujących dostępnych na terenie Zamku.
 
 
 
 
Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES