- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Debata o bezpieczeństwie, Mapie Zagrożeń i aplikacji Moja Komenda

24 listopada w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Dusznikach odbyła się debata społeczna. Podczas spotkania została omówiona nowa koncepcja pracy dzielnicowego z uwzględnieniem jej funkcjonowania w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Aplikację Moja Komenda. W debacie uczestniczył również Wójt Gminy Duszniki Pan Roman Boguś oraz kadra kierownicza szamotulskiej komendy.

 

Debata zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Szamotułach odbyła się 24.11.2016 r. w godz. 10:00-12:00 w budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Dusznikach. Uczestników debaty w pierwszej kolejności powitał Wójt Gminy Duszniki Pan Roman Boguś. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach mł. insp. Tomasz Piechota, który podkreślił cel spotkania oraz zapoznał uczestników z aktualnym stanem bezpieczeństwa na terenie powiatu szamotulskiego oraz gminy Duszniki. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji szamotulskiej Komendy asp. Łukasz Duszyński zapoznał słuchaczy z nowymi sposobami kontaktu z dzielnicowymi i reagowania na negatywne zjawiska, jakie widzą wokół siebie. Została przedstawiona prezentacja dotycząca Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz prezentacja o aplikacji Moja Komenda.

 

W trakcie spotkania Młodzieżowa Rada Gminy Duszniki wraz z opiekunem wystąpiła z prośbą do Komendanta szamotulskiej Policji o objęcie szczególnym nadzorem terenu przy Dusznickich szkołach.

 

Podczas prowadzonej dyskusji policjanci przybliżyli słuchaczom przyczyny wielu śmiertelnych wypadków drogowych, które są spowodowane m.in. przez kierowanie w stanie nietrzeźwości, nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów, przekraczanie dozwolonej prędkości.

 

Słuchacze debaty zapoznali się z nowymi, funkcjonalnymi rozwiązaniami w zakresie współuczestniczenia w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie gminy Duszniki poprzez ścisłą współpracę mieszkańców z dzielnicowymi.

 

Paneliści z uwagą wysłuchali wszystkich głosów oraz odpowiadali na pytania zachęcając jednocześnie do dalszej współpracy.

 

 

W związku z licznymi, powtarzającymi się w ostatnim czasie zdarzeniami drogowymi apelowaliśmy do słuchaczy o zachowanie zdrowego rozsądku i szczególnej ostrożności na drodze. Niestety nadal zdarzają się kierowcy, którzy przekraczają dozwoloną prędkość na drodze. Apelujemy o rozsądek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES