Debata społeczna w Szamotułach dotycząca bezpieczeństwa

W Auli Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach. Głównym celem inicjatywy była wymiana informacji z mieszkańcami oraz poznanie ich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa.

 

We wtorek o godzinie 16.00 w auli Zespołu Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach rozpoczęła się kolejna, trzecia już debata na terenie powiatu szamotulskiego. Tematem przewodnim spotkania, jak za każdym razem było hasło „decydujmy wspólnie”. Inicjatywa została zorganizowana w celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa wobec Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Spotkanie miało charakter otwarty i mógł na nie przyjść każdy mieszkaniec naszego powiatu.

 
 

W debacie uczestniczyli m. in. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. dr Rafał Batkowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pan Waldemar Paternoga, Starosta Powiatu Szamotulskiego pan Paweł Kowzan, Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach mł. insp. Sławomir Dziupiński, panowie burmistrzowie oraz wójtowie, przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją oraz mieszkańcy powiatu.

 

 

 

Uczestników debaty powitał Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, który podkreślił cel spotkania oraz zachęcił do aktywnego udziału w dyskusji. Następnie głos zabrał Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który również powitał zebranych mieszkańców. Zaraz po min wystąpił Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach, który przedstawił krótką prezentację przedstawiającą wyniki pracy policjantów w roku bieżącym oraz zakres realizacji wniosków przyjętych na poprzednich debatach społecznych.

 

Po wystąpieniu mł. insp. Sławomira Dziupińskiego mieszkańcy powiatu mieli okazję wymienić swoje spostrzeżenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przedstawili również uwagi na temat pracy Policji oraz innych instytucji dbających o bezpieczeństwo. Poruszane różnorodne tematy świadczyć mogą o bardzo dużym zainteresowaniu mieszkańców sprawami bezpieczeństwa. Tematyka spotkania dotyczyła m. in. zasad funkcjonowania telefonów alarmowych w kontekście pogotowia ratunkowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, działań profilaktycznych podejmowanych przez szamotulskich funkcjonariuszy, zasad wykorzystywania przez policjantów kwestionariuszy szacowania ryzyka, zasad wykorzystywania monitoringów miejskich, współpracy pomiędzy Policją a innymi instytucjami, a także rozwiązań infrastrukturalnych na terenie powiatu szamotulskiego. Mieszkańcy wskazywali również konkretne miejsca, w których ich zdaniem dochodzi do popełniania wykroczeń i w których ich zdaniem częściej powinny być patrolowane przez policjantów. Tego typu uwagi są bardzo cenne, zostaną poddane analizie i z pewnością zostaną wykorzystane podczas dyslokacji służby.

 

Paneliści z uwagą wysłuchali wszystkich głosów oraz odpowiadali na pytania zachęcając tym samym do dalszej współpracy.

 

Na koniec spotkania uczestnicy debaty wypełnili ankiety, dzięki którym, organizacja kolejnych tego typu inicjatyw będzie dużo łatwiejsza.

 

Dzięki współpracy ze starostwem, w związku z nowelizacją przepisów, Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach dla uczestników debaty przygotowali elementy odblaskowe poprawiające widoczność na drodze.

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach serdecznie dziękuje za przybycie oraz wymianę opinii wszystkim uczestnikom wtorkowej debaty oraz zachęca mieszkańców powiatu do uczestniczenia w kolejnych tego typu inicjatywach.

 

 

 

 

 

 

08.10.2014

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES