- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Debatowali o niebezpieczeństwie związanym z narkotykami

W Kaźmierzu odbyła się pierwsza na terenie powyższej gminy debata społeczna organizowana przez policję. W przedsięwzięciu, oprócz policjantów, uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych samorządów. Tym razem policjanci debatowali z młodzieżą na temat niebezpieczeństw związanych z narkotykami oraz dopalaczami.

 

Debata odbyła się w sali Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kaźmierzu. Tematyka spotkania dotyczyła niebezpieczeństw związanych z narkotykami oraz dopalaczami. Rozmawiano właśnie na ten temat, ponieważ narkotyki i dopalacze, to problem, z którym często przychodzi się zmierzyć w młodym wieku. Właściwa postawa wobec tych środków z pewnością przyniesie wymierny efekt w przyszłości. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach.

 

Debaty społeczne organizowane są głównie w celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa wobec Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Jak każda debata, tak i niniejsze spotkanie miało charakter otwarty.

 

W kaźmierskiej debacie uczestniczyli m. in. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach mł. insp. Tomasz Piechota, Wójt Gminy Duszniki Pan Zenon Gałka, Dyrektor Wydziału Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Pani Irena Światłowska, przedstawiciele instytucji współpracujących z policją, dyrektorzy szkół z terenu gminy Kaźmierz, kadra pedagogiczna oraz uczniowie gimnazjum w Kaźmierzu.

 

Uczestników debaty w pierwszej kolejności powitał dyrektor gimnazjum, w którym odbywało się spotkanie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kaźmierz, który podkreślił cel wczorajszego spotkania. W dalszej kolejności gości przywitała pani Dyrektor Wydziału Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki. Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach mł. insp. Tomasz Piechota przedstawił prezentację zdarzeń dotyczących narkotyków oraz dopalaczy na terenie powiatu szamotulskiego.

 

Po wystąpieniu mł. insp. Tomasza Piechoty, mieszkańcy gminy Kaźmierz mieli okazję wymienić swoje spostrzeżenia w zakresie niebezpieczeństw związanych z narkotykami oraz dopalaczami. Poruszone zostały różnorodne tematy. Młodzi ludzie pytali m. in. o to w jaki sposób policjanci zwalczają przestępczość narkotykową, jak zachować się w sytuacji, gdy wiedzą, że ktoś z ich otoczenia może zażywać narkotyki lub dopalacze. Jak reagować, gdy podejrzewają, że ktoś, kogo znają może handlować narkotykami. Młodych ludzi interesowały też konsekwencje wynikające z posiadania lub zażywania narkotyków przez osoby nieletnie.

 

Mieszkańcy wskazali również, iż warto byłoby na stronie internetowej komendy policji stworzyć zakładkę na temat narkotyków i dopalaczy, co oczywiście zostało przez policjantów przyjęte jako wniosek z debaty.

 

 

Paneliści z uwagą wysłuchali wszystkich głosów oraz odpowiadali na pytania zachęcając tym samym do dalszej współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2015

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES