- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Dwie służby, jeden cel - bezpieczeństwo seniorów

Funkcjonariusze Policji oraz Straży Pożarnej razem przeprowadzili działania prewencyjne skierowane do seniorów. Celem wspólnej akcji dwóch służb była poprawa bezpieczeństwa pniewian.

 

Policjanci z terenu powiatu szamotulskiego realizują działania w ramach programu opracowanego „Bezpieczne życie seniorów”. Celem programu jest podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu na ich bezpieczeństwo prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia, a także organizowanie wspólnych działań różnych organów na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów.

 

Właśnie w ramach powyższego programu przedstawiciele dwóch służb dbających o bezpieczeństwo, razem uczestniczyli wczoraj w spotkaniu z seniorami z pniewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów omawiali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

 

Na wstępie policjantka omówiła niebezpieczne sytuacje, które mogą spotkać seniorów w codziennym życiu. Głównym celem spotkania ze strony Policji było przekazanie seniorom wiedzy na temat metod i sposobów działania oszustów oraz przypomnienie podstawowych zasad unikania zagrożenia. Zależy nam na tym, aby seniorzy byli świadomi tego, iż oszuści przeważnie chcą wykorzystać ich dobroduszność, przez co osoby starsze narażają się na utratę oszczędności życia. Znane metody działania oszustów poparto przykładami z terenu powiatu szamotulskiego.

 

Policjantka odniosła się również do bezpieczeństwa seniorów na drodze. Omówiła ich bezpieczeństwo jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także jako kierujących lub pasażerów samochodów. Aby naświetlić problem związany z wypadkami drogowymi zaprezentowała seniorom film przygotowany przez szamotulską Policję pt. „Zachowaj Ostrożność na Drodze”. Seniorzy otrzymali odblaskowe kamizelki, aby byli na drodze widoczni, a tym samym bezpieczniejsi.

 

Kolejnym punktem programu było wystąpienie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy omówili  jak niebezpieczny może być tlenek węgla potocznie nazywany czadem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na sposoby zabezpieczania się przed zatruciu czadem. Mundurowi omówili zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, która może również okazać się przydadna każdemu. Często w sytuacji zagrożenia życia ludzie wpadają w niepokój, gdyż nie wiedzą jak udzielić pomocy. Właśnie dlatego seniorzy mieli okazję do przećwiczenia udzielania pierwszej pomocy.

 

 

(S.Chuda)

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2018

 

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES