- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Ekonomiści w Pile

Tydzień od poniedziałku 1 października do piątku 5 października 10-osobowa grupa ekonomistów z klasy 3 technikum ekonomicznego w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej spędziła na zajęciach specjalistycznych w laboratoriach dla zawodu technik ekonomista w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile.

 

W czasie ćwiczeń prowadzonych przez panią Grażynę Kończewską uczniowie podzieleni na grupy najpierw zakładali własne firmy, szukali dla nich realnie istniejącego lokalu, obliczali przysługujące im dotacje i możliwe do zdobycia kredyty. Następnie robili biznesplany z pełną dokumentacją, zawierającą dane firmy, analizę SWOT oraz uwzględniającą wszystkie koszty, m.in.remont pomieszczeń, wyposażenie i niezbędny sprzęt, zatrudnienie i szkolenie pracowników, szacowali dochody i zyski. Ostatnim etapem było zaprezentowanie biznesplanów  przed pozostałymi uczestnikami warsztatów.

 

Kolejne zadania obejmowały prace związane z obsługą programu ENOVA, pozwalającego zarządzać aktami osobowymi, tworzyć listy płac, obliczać podatek dochodowy, zgłaszać pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – tutaj też uczniowie pracowali na konkretnych przykładach fikcyjnych pracowników.

 

Uczniowie zyskali więc umiejętność pracy w kolejnym programie (oprócz używanego na zajęciach w szkole programu INSERT SUBIEKT GT). Rozwijali też zdolności interpersonalne pracując w zespole i ćwiczyli prezentowanie własnych dokonań. Wszystko odbywało się w miłej atmosferze, w bogato wyposażonych pracowniach. Sami uczestnicy przyznają, że czas biegł inaczej niż w szkole, a zdobyte umiejętności miały przede wszystkim wymiar praktyczny.

 

Po zajęciach zostawał czas na obiadokolację i odpoczynek w akademiku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zwiedzanie Piły, rozmowy czy wspólną grę w karty. 

 

Przejazd do Piły, udział w warsztatach, wyżywienie i nocleg byłydla uczniów bezpłatne dzięki temu, że nasza szkoła uczestniczy w projekcie ‘Czas zawodowców BIS’. Projekt ten przewiduje również udział uczniów w stażach w zakładach pracy, gdzie będą mogli korzystać ze zdobytej wiedzy i doświadczenia.

 

Justyna Skrzypek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES