- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O MOŻLIWOŚCI ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY

Szanowni Mieszkańcy,

 

w dniu dzisiejszym został opublikowany Raport o stanie gminy Pniewy za rok 2018, dostępny pod linkiem

http://bip.pniewy.wlkp.pl/list.php?sid=8098fb44aa2124a573a01a7cf41cb6cd

lub w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RAPORT O STANIE GMINY.

 

W dniu 18 czerwca 2019 r. odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej Pniewy, podczas której odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Pniewy.

 

Na podstawie art.  28aa ust. 6,7,8 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wdebacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

 

Mieszkaniec gminy Pniewy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Pniewy za 2018 rok składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim Pniewy – w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. w godzinach pracy urzędu (8.00 – 16.00).

 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy zgłoszenia.

 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (chyba że Rada postanowi 
o zwiększeniu tej liczby).

 

 

Burmistrz Gminy Pniewy

/-/ Jarosław Przewoźny

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES