- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

INFORMACJA O SESJI RADY MIEJSKIEJ - 18 czerwca

 

W dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 15.30 w auli Liceum Ogólnokształcącego 

w Pniewach ul. św. Ducha 11 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej Pniewy.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Pniewy za rok 2018

1)      przedstawienie raportu o stanie gminy Pniewy za rok 2018,

2)      debata nad raportem,

3)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.  

6.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2018.

1)      przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pniewy za rok 2018,

2)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi,

3)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

a)      o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,

b)      o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

4)      dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2018 r.

5)      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Pniewy za 2018 rok.  

  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium za 2018 rok.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zakończenie.

 

 

 

Transmisja z obrad na stronie https://www.pniewy.wlkp.pl

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES