- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

INFORMACJA Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

W dniu 10 sierpnia br. w Szkole Podstawowej w Pniewach odbyła się XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Pniewy, zwołana na wniosek Burmistrza Gminy. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwały w sprawach:

 

1)      zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

 

2)      określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pniewy na rok szkolny 2020/2021. 

 

3)      zmiany uchwały Nr XXXIX/396/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

 

4)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

 

5)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020 – 2028.

 

 

 

 

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES