- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

INFORMACJA Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO W DNIU 26 LUTEGO 2016r

Reportaż zdjęciowy. Kliknij na powyższe zdjęcie...

 

 

Dnia 26 lutego w restauracji "Zacisze" odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach. 
Na obrady przybyło 57 członków OSP. Zostały przedstawione sprawozdania finansowe, z działalności, wręczono upominki dla zasłużonych strażaków oraz dla młodzieży, która angażuje się w działalność OSP.
 
 
 

 

 

Sprawozdanie Zarządu

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

 OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PNIEWACH

Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

ZŁOŻONE W DNIU 26 LUTEGO 2016 R.

 

I. Działalność organizacyjna

Ilość członków na dzień 1 stycznia 2015 roku – 89

W okresie sprawozdawczym  przybyło 4 członków, ubył 1.

Stan członków na dzień 31 grudnia 2015 r.  – 93

Zarząd odbył 11 protokołowanych posiedzeń, 4 posiedzenia nie protokołowane, 4 zebrania otwarte dla wszystkich członków.

 

Szczególne wydarzenia w roku 2015:

11.01 - Zabezpieczenie WOŚP

23.01 – Spotkanie Noworoczne ZMG – Restauracja Zacisze

13.02 – Zebranie walne OSP

08.03 – Szkolenie LPR na Ławicy (5 osób)

31.03 – Ćwiczenia – pożar budynku, wypadek z wykorzystaniem sprzętu wysokościowego

06.04 – Ćwiczenia z zakresu KPP

18.04 – Ćwiczenia – taktyka poruszania się w zerowej widoczności

30.04 – 135 lat OSP Ostroróg

09.05 - Pokazy Szkoła ZS – drzwi otwarte ZS

12.05 – Manewry  w Turowie

23.05 - Zabezpieczenie rekonstrukcji działań wojennych – Park

08.06 – Nowy samochód Mercedes w strażnicy

14.06 – Oficjalne przekazanie samochodu – Park- Dni Pniew

19.06 – Włączenie nowego wozu bojowego do akcji

25.06 - Manewry  Firma Postęp

28.06 -Zabezpieczenie Triathlonu

04.07 - Szkolenie wodne w Samołężu

05.07 – Ćwiczenia – pożary wewnętrzne, aparaty  

22.07 – Wizyta młodzieży z Radkowa w strażnicy

01.08-  Zakup silnika do łodzi i pierwsze próby na jeziorze

07/08-  Podlewanie roślin w mieście

13.09 – Drzwi otwarte u Przyjaciół Strażaków

01.10 - 6 alarmów próbnych w szkołach

04.10 - Zabezpieczenie Biegu Papieskiego

08.10 - Manewry w Hondzie

 

Przegląd techniczny pojazdów, sprzętu i obiektu

10.10 – Szkolenie młodzieży – zakres udzielania pierwszej pomocy

02.11 – Wybuch gazu ul. św. Wawrzyńca

21.11 - Szkolenie  – Ratownictwo zwierząt w działaniach straży

29.11 – Szkolenie młodzieży – ewakuacja z auta

31.12 – Zabezpieczenie fajerwerków noworocznych na Rynku

 

Festyny w których brało udział OSP Pniewy:

- Przedszkole Miś 29.05, u Sióstr Urszulanek 13.06, w Chełmnie 25.07,

w Łazienkach 09.08, w Buszewie 22.08, w Zębowie 12.09, w Trzciance,

w Koninie 19.09, Dożynki w Jakubowie 20.09

 

Inne:

Poszukiwania osoby zaginionej w Pniewskim jeziorze, pomiary tlenku węgla w mieszkaniu , 6 x wezwanie do zabezpieczenia lądowiska dla LPR, 3 x do pomocy do przyjazdu Pogotowia Ratunkowego, 1 x do pomocy Prokuratury, krowa w szambie, wyciek gazu, 2 x kot na drzewie, usunięcie latarni z jezdni. Poczet sztandarowy i strażacy brali udział w uroczystościach kościelnych      i wydarzeniach okolicznościowych gminy.

 

Jednostka OSP Pniewy została wybrana jako najlepsza w powiecie i zgłoszona do rankingu najlepsza jednostka KSRG w województwie roku 2015.

 

Strażak Waldemar Pruss został wytypowany jako jeden z całego powiatu do rankingu strażak roku województwa wielkopolskiego.

Prezes otrzymał wyróżnienie za działalność od ZMG ZOSP.

 

II. Wyjazdy ratowniczo gaśnicze

Wypadki                  41

Inne                          47                                

Owady                     34                                

Pożary                      36                                

Wiatr                        24                                

Olej                          17

Woda                       17

Zabezpieczenie         1

Podlewanie               6

Fałszywe                  2

Działania na terenie gminy          209  wyjazdy

Działania poza gminą        10 wyjazdy

Działania poza powiatem 6 wyjazdy

Razem                      225 wyjazdów

 

III.           Udział strażaków w akcjach

1.      Martyńska Ewa                      158

2.      Martyński Jacek                     124

3.      Patrzyk Piotr                          118

4.      Cyraniak Mateusz                117

5.      Dolemba Michał                     115

6.      Patrzyk Michał                       99

7.      Łuczak Adrian                        96

8.      Jankowski Damian                 92

9.      Helpa Krzysztof                     85

10.    Patrzyk Agnieszka                            82

11.    Fitzner Adrian                        79

12.    Konieczny Dawid                            73

13.    Luftman Artur                        68

14.    Cyraniak Edward                            67

15.    Potomski Julian                      64

16.    Zaporowski Aleksander                   63

17.    Beńka Jarosław                      53

18.    Biniaś Marcin                         53

19.    Derdowski Paweł                   49

20.    Zielonacki Bartosz                           40

21.    Krzewina Anna                      33

22.    Białas Kazimierz                    22

23.    Dziurleja Zdzisław                  20

24.    Łęszczak Piotr                        16

25.    Klimek Michał                        9

26.    Maciejewski Krzysztof           6

 

Młodzież biorąca udział w szkoleniach, alarmach próbnych 2015

1.      Potomska Julia

2.      Potomski Michał

3.      Wesołowska Marta

4.      Maćkowiak Aleksandra

5.      Świderski Jakub

6.      Kawczyńska Magdalena

7.      Maćkowiak Bartosz

8.      Guzior Bartosz

9.      Wachoński Radosław

 

W roku 2015 zdarzyły się dwa wypadki strażaków:  złamanie kości barku i przedramienia,  skręcenie nogi

 

Zbieraliśmy podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą,  o zmianę ustawy o ochronie przeciwpożarowej ( w tym dwie relacje  TV w naszej strażnicy ) uzyskaliśmy ponad 10 tys. podpisów, Sejm RP we wrześniu zmienił ustawę, która weszła w życie od 1 stycznia 2016 r.

 

W okresie roku sprawozdawczego prowadzono różnego rodzaju szkolenia wewnętrzne, korzystając z usług, doświadczenia i wiedzy naszych strażaków.   W celu spełnienia warunków ratownictwa wodnego, 6 strażaków odbyło szkolenie i uzyskało patent motosternika. Łączenie mamy 7 strażaków z patentem.

 

Informacja o działalności Sekcji Płetwonurków OSP Pniewy

W roku 2015 członkowie naszej Sekcji brali udział w szkoleniach

i nurkowaniach podwyższających kwalifikacje i bezpieczeństwo nurkowania.

 

1. Jak co roku nurkujemy z zaprzyjaźnionymi strażakami z   OSP Międzychód, OSP Sieraków oraz OSP Mares Koszalin  gdzie mamy możliwość uczestniczenia w nurkowaniach wrakowych na Bałtyku

Każde spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń z zakresu nowych technik nurkowych i bezpieczeństwa w nurkowaniu. Odbyły się również wyjazdy szkoleniowe do Chorwacji na wyspę VIS gdzie nurkowano na wrakach z okresu II wojny.

 

2. W 2015 roku  obieg zamknięty  mccr HALITUS zaprojektowany i zbudowany  przez druha M. Piechockiego był prezentowany na konferencji  nurków techniczny BALTICTECH w Gdyni gdzie został bardzo przychylnie przyjęty przez zwiedzających.

 

3. Michał Piechocki w 2015 roku uzyskał najwyższy stopień instruktorski w federacji IDF Global czyli Instruktora Trenera na obiegi zamknięte, uprawnienia pozwalają na szkolenie następnych instruktorów

 

Rok 2015 minął zgodnie z maksymą „ Tyle wyjść ile wejść”

 

IV.           Finanse i majątek jednostki

Nasz finanse opierają się na budżecie gminy i środkach własnych, które pozyskujemy z dotacji,  daru mieszkańców, darowizn i od przyjaciół straży.

 

Wszystkie opłaty za media,  utrzymanie obiektu i pomieszczeń, utrzymanie      w gotowości bojowej jednostki są kosztem i zadaniem własnym gminy. Dziękujemy Radzie Miejskiej    i Burmistrzowi za decyzje finansowe, za przychylność oraz zaufanie we wszystkie nasze działania.

 

 Jednak straż to nie tylko zadania strażaków ochotników, to nie tylko udział      w akcjach, to cały szereg obowiązków: ciągłe utrzymanie sprzętu w gotowości, naprawy, konserwacje , serwisy, sprzątanie, pranie, malowanie, mycie - cały obiekt strażnicy jest w naszym utrzymaniu

 

Zakupy wyposażenia, inwestycje i remonty:

- samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes

- silnik i montaż do łodzi Florci

- zakup mundurów, hełmów, butów, rękawic i innego wyposażenia osobistego

- elektryczne pompy do wody 2 szt.

- serwis wyposażenia i sprzętu

Inne bieżące utrzymanie strażnicy i sprzętu

 

Ważniejsze zakupy i działania w okresie kadencji 2011-2016

Sanie lodowe z wyposażeniem + dwa kombinezony

Radiostacje nasobne

Pirometr

Sprzęt do działań wysokościowych

Dwa maszty na flagi

Wentylator oddymiający,

Wyciągarka,

Pompa pływająca

Automatyka zastępczego źródła zasilania strażnicy

Detektory gazu

Stół do bilarda

Remont wieży, wymian drzwi, remont pomieszczeń i powstanie łazienki, wc

Remont elewacji, który polegał na ociepleniu, nowym tynku, malowaniu, wymianie rynien, parapetów i okien   w wieży strażnicy oraz malowanie elewacji magazynu.

Dokończono remont klatki schodowej przez ułożenie nowych desek dębowych na schodach i nowej balustrady.

Zakupiono rozszerzony zestaw do ratownictwa LUKAS, zestaw ratownictwa medycznego z R-1 z  3 deskami  ortopedycznymi, dwa aparaty oddechowe, 10 hełmów, sprzęt wysokościowy, rezerwową butlę tlenową na 10 l, nosze składane, nosze płachtowe, teleskopową drabinę, rękawice ochronne, pasy bojowe, mundury, buty, klucze do hydrantów, środek do neutralizacji olejów,

 

Inne

Uczestniczyliśmy w zawodach 50 + w Miedzichowie z wielkimi sukcesami

W czasie Euro 2012 prowadziliśmy całodobowy dyżur przez dwa tygodnie

Manewry strażackie  odwodu wojewódzkiego w lasach Pilskich

Zorganizowaliśmy w Hali OSiR koncert zespołu The Beatelmen

Szkolenie i warsztaty w ratownictwie lodowym na naszym jeziorze

Organizacja i przeprowadzenie zawodów sprawnościowych na Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży na stadionie KS Sokół

Udział dziewczyn w szkoleniach dla kobiet w Wieleniu

Organizacja 120 lecia i pokazy historyczne na Rynku

Kilkadziesiąt pokazów w sołectwach i imprezach Pniewskich organizacji oraz wiele  innych działań, zabezpieczeń, organizacji i przedsięwzięć, przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej sprawności bojowej.

Wszystko co znajduje się na ul. Wolności 21, aby było sprawne , czyste, przyjemne i zachęcało to działania do dzieło naszych ochotników.

 

V.               Zakończenie

 

Dziękuję wszystkim druhom za ofiarność, aktywność , dyscyplinę i koleżeńskość. To są przymioty dzięki którym stanowimy zgrany zespół, zespół kolegów, przyjaciół i ratowników. To my jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i różnych temperamentach, na którą mogą liczyć mieszkańcy.

 

Wam wszystkim i waszym rodzinom, życzę dużo zdrowia, sukcesów osobistych, satysfakcji i zadowolenia ze służby.

 

Dziękuję władzom gminy, sponsorom, przyjaciołom i darczyńcom.

 

Dziękuję mieszkańcom za  zrozumienie, przychylność i wsparcie finansowe.

 

Dziękuję strażakom PSP

 

Bogu na chwałę

Bliźniemu na ratunek

Za Zarząd OSP

Prezes Andrzej Hładki

 

 

 

Władze OSP

 

Uchwała Nr 1

Zarządu OSP Pniewy  z dnia 26 lutego 2016 r.

 

1.     Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu OSP Pniewy, Zarząd wybrał ze swego grona:

 

Prezes                               - Andrzej Hładki

Naczelnik                         - Jacek Martyński

Sekretarz                          - Marek Wendt

Skarbnik                           - Kazimierz Białas

Zastępca Naczelnika         - Piotr Łęszczak

Gospodarz                        - Mateusz Cyraniak

Członek                             - Zdzisław Dziurleja 

 

2.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

 

 

 

Uchwała Nr 1

Komisji Rewizyjnej z dnia 26 lutego 2016 r.

 

1.     Na podstawie § 34 Statutu OSP Pniewy na Przewodniczącego Komisji z grona członków wybrano :

Kazimierz Misiewicz.

 

2.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Komisji:

Julian Potomski

 

Jarosław Benka

 

 

 

29.02.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES