- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

IX sesja Rady Miejskiej Pniewy

 

W dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w auli Liceum Ogólnokształcącego 
w Pniewach ul. św. Ducha 11 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej Pniewy.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o przyjętych wnioskach komisji w okresie międzysesyjnym.

8. Ocena funkcjonowania systemu odbioru śmieci.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/295/17 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pniewach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pniewy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 116 w m. Orliczko i Nojewo.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pniewy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłu i usług przy ul. Jakubowskiej w Pniewach.

18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach.

19. Podjęcie uchwały w sprawie tablicy upamiętniającej mieszkańców Zajączkowa, biorących udział w walce o niepodległość oraz będących ofiarami niemieckich represji w czasie II wojny światowej.

20. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019.

21. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019 – 2027.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zakończenie.

 

 

Transmisja z obrad na stronie https://www.pniewy.wlkp.pl

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES