- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Jednostki OSP z terenu Gminy Pniewy doposażone w nowe sprzęty

W piątek 5 października w Zamorzu Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny dokonał uroczystego przekazania sprzętów zakupionych dla jednostek OSP z terenu Gminy Pniewy. W uroczystości brali udział także Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pniewach Jarosław Łuczak oraz Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pniewach Ryszard Woźniak.

 

Podczas spotkania jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Pniew, Psarskiego oraz Turowa otrzymały sprzęt zakupiony w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Pniewach, Psarskiem i Turowie” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Beneficjentem projektu jest Gmina Pniewy. Całkowita wartość projektu to 43.099,00 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 25.000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Pniewy to 18.099,00 zł.

 

 

Jednostka z OSP w Zamorzu z rąk Burmistrza otrzymała sprzęt zakupiony w ramach projektu pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach projektu zostanie zrealizowany także remont strażnicy OSP w Zamorzu (budowa sanitariatów). Całkowita wartość przedsięwzięcia to 20.073,37 zł. Dofinansowanie z MSWiA wynosi 10.400,00 zł, pozostała kwota to wkład własny OSP w Zamorzu. Jednak projekt nie byłby możliwy do zrealizowania bez dotacji dla jednostki ze środków budżetu Gminy Pniewy w kwocie 9.673,37 zł.

 

W ramach spotkania Burmistrz Jarosław Przewoźny przekazał także sprzęt i umundurowanie zakupione ze środków budżetu Gminy Pniewy dla jednostek OSP w Zamorzu i w Koninie.

 

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego  ZOSP RP w Pniewach Jarosław Łuczak poinformował także, iż Gmina Pniewy otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup urządzeń do ratownictwa medycznego i technicznego w ramach projektu pn.: „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP w Pniewach , niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Całkowita wartość projektu to 68.200,00 zł. Wkład własny Gminy Pniewy wynosi 682,00 zł (1%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES