- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Kandydat do Rady Miejskiej. Andrzej Konieczny

 

 

ANDRZEJ HUBERT KONIECZNY

 

31 lat, mgr Politologii (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), Specjalizacje: Dziennikarstwo, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Polityczne; od lipca 2009 – Sekretarz Klubu Sportowego „Sokół” Pniewy. Nie byłem i nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Brałem udział w 2017 r. podczas otwartego spotkania dla mieszkańców, w pracach jednej z grup dotyczących „Programu Rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023”.

 

Wybrane działania, których chcę się podjąć (subiektywny wybór spośród wielu innych działań, znajdujących się w kręgu moich zainteresowań):

 

1.    Budowa infrastruktury drogowej (w tym oświetlenia), właściwej dla potrzeb mieszkańców danej ulicy (w moim okręgu na ulicach takich jak np. Tęczowa mieszkańcy po opadach deszczu poruszają się w błocie już od lat).

 

2.    Stworzenie wspólnego miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży w moim okręgu (z naciskiem na działalność profilaktyczną i edukacyjną; będę próbował zaangażować w to mieszkańców okręgu, ponieważ często potrafią lepiej dotrzeć do danej osoby niż ktoś zupełnie obcy).

 

3.    Powstanie strefy otwartej aktywności połączonej z placem zabaw dla dzieci (jedyny plac zabaw w okręgu to Osiedle Wyzwolenia, nowa lokalizacja w oparciu o głosy mieszkańców okręgu).

 

4.    Rozwój sportu młodzieżowego na terenie Gminy Pniewy

 

5.    Dyżury radnych (tj. usprawnienie kontaktów mieszkańców z radnymi) i polityka informacyjna (np. kampanie edukacyjne dla mieszkańców)

 

6.    Większe wsparcie poza finansowe dla stowarzyszeń (np. szkolenia dla władz i członków organizacji pozarządowych)

 

7.    Dostosowanie infrastruktury oraz działania instytucji miejskich dla osób niepełnosprawnych (np. przeszkolenie pracowników do kontaktu z osobami posługującymi się językiem migowym)

 

8.    Stworzenie w Urzędzie Miejskim punktu potwierdzającego profil zaufany

 

9.    Darmowy hotspot w Gminie

 

10.    Podjęcie inicjatywy współpracy z gminami ościennymi w celu wspólnego pozyskania funduszy zewnętrznych

 

Rozwinięcie poszczególnych punktówna moim facebookowym profilu:

 

https://www.facebook.com/andrzej.hubert.konieczny/posts/1670092359767189
 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES