- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Komunikat Burmistrza Gminy Pniewy

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.  dotyczącymi organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacji wczesnoszkolnej oraz konsultacji w szkole oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 872) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 871) i w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i przedszkola informuję, że:

 

  • - od dnia 25 maja 2020 r. za zgodą rodziców i terminie uzgodnionym  z dyrektorem szkoły lub przedszkola będzie możliwość skorzystania przez uczniów w szkole dzieci w przedszkolu/ oddziałach przedszkolnych  z zajęć rewalidacyjnych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; na rodzicach spoczywa obowiązek dowozu na zajęcia i odwozu;
  •  
  • - od dnia 25 maja 2020 r. w szkołach podstawowych dla klas I - III nadal będzie realizowane nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. nauczanie  zdalne; na prośbę rodziców będą odbywały się zajęcia opiekuńcze w świetlicy z obowiązkiem przywozu i odbioru ucznia przez rodziców;
  •  
  • - od dnia 25 maja 2020 r. rozpoczną się konsultacje w szkołach podstawowych, w uzgodnieniu z nauczycielami  przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, dla uczniów klas VIII, którym ograniczenia komunikacyjne nie przeszkodzą uczestniczyć w zajęciach;
  •  
  • - od dnia 1 czerwca 2020 roku – konsultacje dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych po uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne;Gmina Pniewy dostosuje dowozy uczniów do potrzeb konsultacji.

 

Szczegółowe informacje ogłaszane będą na stronach internetowych Szkoły Podstawowej  w Chełmnie, Szkoły Podstawowej w Nojewie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach oraz Przedszkola „MIŚ” w Pniewach.

 

 

Jarosław Przewoźny

Burmistrz Gminy Pniewy

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl/

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES