KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH DLA SENIORÓW I OSÓB CHCĄCYCH NIEŚĆ POMOC!

 

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego ważne jest, aby unikać ryzyka zarażenia. 

 

W związku, z tym zalecamy, by osoby starsze oraz osoby przewlekle chore pozostały w domach na czas obowiązywania zaleceń.


To bardzo ważne, by unikać ryzyka zarażenia!

 • - W przypadku konieczności uzyskania recepty na przyjmowane leki zalecamy kontakt telefoniczny z lekarzem rodzinnym i uzyskanie e-recepty.
 • - Rodziny seniorów zobowiązane są zapewnić pomoc w zakupach i realizacji recept. Ta forma wsparcia jest dla seniorów bardzo ważna.
 • - Prosimy sąsiadów, by zwrócili uwagę na starsze osoby samotne w swoim środowisku i w miarę możliwości zapewnili im pomoc w zakupach.
 •  
 •  

Informujemy, że dla samotnych seniorów, którzy nie mogą liczyć na pomoc osób najbliższych Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił specjalny nr telefonu: 61 2936 501 pod, którym w godzinach 7.30-15.30 dyżurować będą pracownicy w Ośrodku. W godzinach popołudniowych można się kontaktować pod numerem  kom. 795 443 596.

 

Pod podanym numerem telefonu samotni seniorzy mogą zwrócić się z prośbą o pomoc w zrobieniu podstawowych zakupów czy realizacji recept.

 

 

Pomoc w zakresie zakupów dotyczy:

  • - dokonania zakupów podstawowych produktów spożywczych, chemicznych w najbliższym sklepie wybranych z dostępnego asortymentu,
  • - realizacji recept, zakupu leków i materiałów opatrunkowych w najbliższej aptece.
 •  
 1. Pomoc w postaci zakupów dla samotnego seniora realizowana będzie nie częściej, niż dwa razy w tygodniu. Pomoc w postaci zakupów będzie świadczona od najbliższego poniedziałku - 16 marca 2020 r.
 2. Po telefonicznym zgłoszeniu, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, uda się do seniora zgłaszającego potrzebę uzyskania pomocy, wylegitymuje się zaświadczeniem podpisanym przez Dyrektora OPS, poprosi o listę zakupów, recepty oraz pokwituje odbiór pieniędzy w celu dokonania zakupów.
 3. Po dokonaniu zakupów pracownik dostarczy produkty wraz z paragonem i dokona rozliczenia pobranej kwoty pieniędzy, co zostanie pokwitowane przez seniora.
 4. W szczególnych przypadkach zadania te będą mogli realizować upoważnieni wolontariusze, każdorazowo legitymujący się zaświadczeniem.
 5. W każdym momencie pod numerem 61 29 36 504  możliwe będzie potwierdzenie tożsamości pracownika lub wolontariusza.
 6. Prosimy osoby starsze, by nie wpuszczać do domów nieznajomych osób oferujących pomoc. Tożsamość pracowników Ośrodka każdorazowo można zweryfikować telefonicznie oraz na podstawie zaświadczeń.

 

Osoby dorosłe chętne do świadczenia pomocy w ramach wolontariatu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  795 443 596. w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl/

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES