- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Konferencja - Razem dbamy o bezpieczeństwo

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych metod pracy mających wpłynąć pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa w naszym powiecie. Goście wyrazili aprobatę do kontynuacji tego typu przedsięwzięć.

 

Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach wyszedł z inicjatywą zorganizowania konferencji dla przedstawicieli władz samorządowych, która poświęcona została bezpieczeństwu w powiecie szamotulskim.

 

Spotkanie odbyło się dzisiaj o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Na zaproszenie pana komendanta, do komendy Policji przyjechali państwo burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach oraz inni przedstawiciele władz samorządowych.

 

Pan komendant zorganizował powyższe spotkanie w celu podjęcia współpracy w zakresie pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo w naszym powiecie. Omówiono między innymi stan bezpieczeństwa na terenie powiatu, zasady organizacji imprez masowych, problematykę bezpańskich zwierząt, tematykę doprowadzania osób w celu wytrzeźwienia. Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach omówił również zasady wykorzystywania dróg w sposób szczególny.

 

Uczestnicy konferencji wyrazili aprobatę do kontynuacji tego typu wspólnych działań. W trakcie spotkania przedstawili również problemy, które dotyczą mieszkańców oraz swoje pomysły w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Powyższe sugestie z pewnością będą brane pod uwagę oraz we właściwy sposób będą wykorzystywane przez tutejszą Policję w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

 

 

 

 

20.02.2014

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES