- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Konkurs "I Ty możesz zapobiegać przemocy!"

 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ogłasza konkurs pod hasłem : „I ty możesz zapobiegać przemocy!”. Do włączenia w akcję zapraszamy uczniów klas 6 - 8 szkół podstawowych oraz uczniów klas 3 gimnazjum z terenu powiatu szamotulskiego.

 

Podstawowym celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na to, iż nieprawdziwym jest stwierdzenie, że to, co się dzieje za ścianą, to nie jest „moja sprawa”. Bezczynność nie jest właściwą formą reakcji na przemoc.

 

Akcja odbędzie się w następujących etapach:

Ogłoszenie konkursu dla uczniów klas 6 -8  szkół podstawowych oraz  klas 3 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu szamotulskiego.

 

W celu popularyzacji właściwych zachowań, ogłaszamy:

konkurs na wykonanie plakatu dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie, która wiąże się bardzo często z rożnego rodzaju uzależnieniami. Tematem przewodnim plakatu będzie hasło: „I ty możesz zapobiegać przemocy!”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie plakatu dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie związanej z uzależnieniami (m.in. od alkoholu, narkotyków). Plakat musi zostać wykonany w formacie MINIMUM A3 (może być większy). Na odwrocie praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły autora. Technika wykonania pracy dowolna.
konkurs na przygotowanie opowiadania, wiersza lub innej formy literackiej (napisane w języku polskim, druk komputerowy)

 

 

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 24.10.2018 roku na adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły

(z dopiskiem na kopercie „I ty możesz zapobiegać przemocy!”)


Przesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją załączonego regulaminu konkursu.

 

Powołane jury wybierze najlepsze prace, które zostaną wykorzystane podczas prowadzonych działań profilaktycznych. Prace mogą być również eksponowane na stronie internetowej www.szamotuly.policja.gov.pl oraz wykorzystane do wytworzenia informacyjno-edukacyjnych materiałów profilaktycznych. Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2018 roku.

 

Działania informacyjno - edukacyjne

W ramach akcji, policjanci z KPP Szamotuły mogą przeprowadzić działania informacyjno – edukacyjne na temat zjawiska przemocy, uzależnień oraz konsekwencji popełniania czynów zabronionych dla uczniów szkół biorących udział w niniejszej akcji.

 

Szkoły, które chcą włączyć się do działań prosimy o kontakt z Policjantem do spraw Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach st. sierż. Ewelina Grabowa lub z Oficerem ds. Prasowych Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach mł. asp. Sandrą Chudą w celu ustalenia terminów pogadanek dla uczniów z terenu powiatu szamotulskiego (tel. 519 064 764 lub 516 878 337 lub 061 29 31 209).

 

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku.

 

 

mł. asp. Sandra Chuda

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 
 

 

 

21.09.2018

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES