- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Konkurs ''DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE''

 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ogłasza konkurs pod hasłem: „Dopalacze niszczą życie”. Do włączenia w akcję zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, klas 3 gimnazjum oraz uczniów klas 1-4 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu szamotulskiego.

 

Podstawowym celem akcji jest uświadomienie społeczeństwa na zagrożenia związane z zażywaniem tzw. Dopalaczy i narkotyków oraz  promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. 

 

Akcja odbędzie się w następujących etapach:

  • Ogłoszenie konkursu dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, klas 3 gimnazjum oraz uczniów klas 1-4 szkół  ponadgimnazjalnych z terenu powiatu szamotulskiego.

 

W celu popularyzacji właściwych zachowań ogłaszamy konkurs na komiks oraz na przygotowanie spotu promującego pożądane zachowania wobec zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami. Tematem przewodnim komiksu lub spotu jest hasło: „Dopalacze niszczą życie”. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach.

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wykorzystane w przedsięwzięciach profilaktycznych. (Nagrody przewidziane dla laureatów konkursów to m.in. sprzęt elektroniczny)

  • Działania informacyjno - edukacyjne

 

W ramach akcji, policjanci z KPP Szamotuły wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szamotułach mogą przeprowadzić działania informacyjno–edukacyjne na temat zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami oraz konsekwencji popełniania czynów zabronionych dla uczniów szkół biorących udział w niniejszej akcji.

  • Finał akcji – ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród planowane jest na przełomie lutego/marca 2019 r.

 

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2018 roku na adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły

(z dopiskiem na kopercie „Dopalacze niszczą życie”)


Przesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją załączonego regulaminu konkursu. Powołane jury wybierze najlepsze prace, które zostaną wykorzystane podczas prowadzonych działań profilaktycznych. Prace będą również eksponowane na stronie internetowej  www.szamotuly.policja.gov.pl.

 

Szkoły, które chcą włączyć się do działań prosimy o kontakt z Policjantem do spraw Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach sierż. sztab. Eweliną Grabową lub z Oficerem ds. Prasowych Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach mł. asp. Sandrą Chudą w celu ustalenia terminów pogadanek (tel. 519 064 764 lub 516 878 337 lub 061 29 31 209).

 

 

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

23.10.2018

 

 

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES