- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Konkurs ''I TY MOŻESZ ZAPOBIEGAĆ PRZEMOCY''

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ogłasza konkurs pod hasłem : „I ty możesz zapobiegać przemocy!”. Do włączenia w akcję zapraszamy uczniów klas 6 - 8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu szamotulskiego.

 

Podstawowym celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na to, iż nieprawdziwym jest stwierdzenie, że to, co się dzieje za ścianą, to nie jest „moja sprawa”. Bezczynność nie jest właściwą formą reakcji na przemoc.

 

Akcja odbędzie się w następujących etapach:

Ogłoszenie konkursu dla uczniów klas 6 -8  szkół podstawowych  oraz  klas 1-4 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu szamotulskiego.


Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące problematyki przemocy
Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu

 

W celu popularyzacji właściwych zachowań, ogłaszamy konkurs na przygotowanie plakatu lub wiersza  dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie, która wiąże się bardzo często z rożnego rodzaju uzależnieniami, a także przemocą rówieśniczą.

 

Tematem przewodnim prac konkursowych będzie hasło: „I ty możesz zapobiegać przemocy!”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie plakatu lub napisanie wiersza dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie.

 

Plakat musi zostać wykonany w formacie MINIMUM A3 (może być większy) dowolną techniką, wiersz musi być napisany w języku polskim, druk komputerowy.

 

Na odwrocie pracy musi być przyklejona karta zgłoszeniowa.

 

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2020 roku na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły

(z dopiskiem na kopercie „I ty możesz zapobiegać przemocy!”)


Przesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją załączonego regulaminu konkursu. Powołane jury wybierze najlepsze prace, które zostaną wykorzystane podczas prowadzonych działań profilaktycznych. Prace mogą być również eksponowane na stronie internetowej www.szamotuly.policja.gov.pl oraz na fanpageu komendy na fb oraz wykorzystane do wytworzenia informacyjno-edukacyjnych materiałów profilaktycznych. Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w grudniu 2020 roku.

 

W ramach akcji, policjanci z KPP Szamotuły mogą przeprowadzić działania informacyjno – edukacyjne na temat zjawiska przemocy, uzależnień oraz konsekwencji popełniania czynów zabronionych dla uczniów szkół biorących udział w niniejszej akcji. Sposób przeprowadzenia działań uzależniony będzie od sytuacji epidemiologicznej.  

 

W przypadku braku możliwości zorganizowania uroczystego finału, nagrody zostaną przekazane uczniom osobiście przez policjantów lub za pośrednictwem dyrekcji szkoły.

 

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku.

________________________________________________________________________

Organizator konkursu:

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

Nagrody oraz materiały informacyjno-edukacyjne, które zostaną przygotowane w ramach akcji zostały ufundowane przez współorganizatorów:

 

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrzycku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrzycku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaźmierzu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Pniewach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

16.10.2020

 

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES