- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Konkurs 'I Ty możesz zapobiegać przemocy!'

 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ogłasza konkurs pod hasłem: „I ty możesz zapobiegać przemocy!”. Do włączenia w akcję zapraszamy uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych oraz uczniów klas 2 i 3 gimnazjum z terenu powiatu szamotulskiego.

 

Podstawowym celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na to, iż nieprawdziwym jest stwierdzenie, że to, co się dzieje za ścianą, to nie jest „moja sprawa”. Bezczynność nie jest właściwą formą reakcji na przemoc.

 

Akcja odbędzie się w następujących etapach:

  • Ogłoszenie konkursu dla uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych oraz 2 i 3 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu szamotulskiego.

 

W celu popularyzacji właściwych zachowań, ogłaszamy konkurs na wykonanie plakatu dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie, która wiąże się bardzo często z rożnego rodzaju uzależnieniami. Tematem przewodnim plakatu będzie hasło: „I ty możesz zapobiegać przemocy!”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie plakatu dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie związanej z uzależnieniami (m.in. od alkoholu, narkotyków). Plakat musi zostać wykonany w formacie MINIMUM A3 (może być większy). Na odwrocie praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły autora. Technika wykonania pracy dowolna.

 

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2017 roku na adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły

(z dopiskiem na kopercie „I ty możesz zapobiegać przemocy!”)


Przesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją załączonego regulaminu konkursu.

 

Powołane jury wybierze najlepsze prace, które zostaną wykorzystane podczas prowadzonych działań profilaktycznych. Prace będą również eksponowane na stronie internetowej www.szamotuly.policja.gov.pl. Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2017 roku.

 

  • Działania informacyjno - edukacyjne

W ramach akcji, policjanci z KPP Szamotuły mogą przeprowadzić działania informacyjno – edukacyjne na temat zjawiska przemocy i uzależnień oraz konsekwencji popełniania czynów zabronionych dla uczniów szkół biorących udział w niniejszej akcji.

 

Szkoły, które chcą włączyć się do działań prosimy o kontakt z Policjantem do spraw Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach st. sierż. Ewelina Grabowa w celu ustalenia terminów pogadanek dla uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych oraz 2 i 3 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu szamotulskiego (tel. 516 878 337 lub 061 29 31 209).

 

Zapraszam do udziału w niniejszym przedsięwzięciu. Liczę, iż nasza współpraca pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa młodzieży na terenie powiatu szamotulskiego.

 

Projekt finansowany przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Gminę Szamotuły w ramach Miejsko - Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Szamotuły, Miasto i Gminę Ostroróg, Miasto i Gminę Wronki, Gminę Obrzycko, Miasto Obrzycko, Gminę Kaźmierz, Miasto i Gminę Pniewy

 

 

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO STRONY

http://www.szamotuly.policja.gov.pl/w26/aktualnosci/191303,Konkurs-quotI-Ty-mozesz-zapobiegac-przemocyquot.html

 

 

 
 
 
 

02.10.2017

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES