- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Konkurs 'Policjant, który mi pomógł 2016'

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaprasza do składania zgłoszeń w IX edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2016 roku.

 

Od 2008 roku Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP uczestniczy w organizacji konkursu pn. "Policjant, który mi pomógł", którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytut Psychologii Zdrowia "Niebieska Linia". Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

 

Celem konkursu jest:

 

- podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 

- wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;

 

- zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

 

- promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;

 

 

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2016 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

 

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich.

 

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2016 roku, podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

 
 

 

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur spośród policjantów Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

 

29.03.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES