- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Konkurs : ODBLASKOWO - BEZWYPADKOWO

Jak co roku, tak i tym razem Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach organizuje akcję pod hasłem „ODBLASKOWO – BEZWYPADKOWO”. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczniów klas pierwszych.

 

W skład akcji jak co roku będą wchodziły dwa konkursy plastyczne oraz działania informacyjno – edukacyjne prowadzone przez policjantów oraz finał. Celem akcji jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa podczas zabawy wśród najmłodszych dzieci z terenu powiatu szamotulskiego.

 

W związku z rozpoczęciem akcji, ogłaszamy I konkurs plastyczny pod hasłem: „ODBLASKOWO – BEZWYPADKOWO”.

 

Głównym zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie logo elementu odblaskowego (kształt i treść). Praca zwycięzcy będzie wzorem do opracowania elementu odblaskowego. Utworzony w ten sposób „odblask” w trakcie trwania akcji zostanie wręczony każdemu pierwszoklasiście powiatu szamotulskiego podczas pogadanek prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji.

 

ADRESACI KONKURSU:

Wszyscy uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych powiatu szamotulskiego.

Konkurs plastyczny „ODBLASKOWO – BEZWYPADKOWO” przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla pierwszoklasistów powiatu szamotulskiego.

 

CELE AKCJI:

Zwiększenie bezpieczeństwa wśród najmłodszych dzieci oraz ich widoczności na drodze, nauka poczucia odpowiedzialności jako uczestnika ruchu drogowego od najmłodszych lat.

Udział dzieci w przygotowaniu logo elementu odblaskowego - dzieci decydują o wyglądzie tzw. „odblasku”, który zostanie opracowany wg wzoru najlepszej pracy konkursowej.

Zaangażowanie środowiska szkolnego do współpracy z Policją w zakresie działań profilaktycznych.

 

WYKONANIE PRACY KONKURSOWEJ:

format papieru A4, technika dowolna (kredki, farby, wyklejanki itp.)

Na odwrocie pracy należy podać pełne dane uczestnika konkursu : imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz klasę ucznia !

 

TERMINY:

Prace konkursowe można dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres :

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

ul. Polna 3

64-500 Szamotuły

z dopiskiem „ODBLASKOWO – BEZWYPADKOWO”

w terminie do dnia 14.11.2019 r.

 

Specjalnie powołanie jury konkursowe wybierze zwycięską pracę oraz przyzna wyróżnienia za najlepsze pomysły. Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, samodzielność wykonania, estetyka oraz możliwość wykorzystania pracy jako logo elementu odblaskowego.

 

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni podczas finału akcji.

 

 

PODMIOT WSPÓŁUCZESTNICZĄCY: Starostwo Powiatowe w Szamotułach

 

 

 

03.10.2019

 

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES