- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Konkurs dla pierwszoklasistów 'Bezpieczna zabawa, to dla pierwszaka ważna sprawa'

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ogłasza kolejny konkurs plastyczny dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych pod hasłem :„Bezpieczna zabawa, to dla pierwszaka ważna sprawa”. Konkurs organizowany jest w ramach całej akcji "ODBLASKOWO- BEZWYPADKOWO". Do włączenia w działania profilaktyczne zapraszamy wszystkie szkoły z terenu naszego powiatu.

 

Konkurs „Bezpieczna zabawa, to dla pierwszaka ważna sprawa” polegać ma na przygotowaniu przez pierwszoklasistów prac plastycznych dotyczących powyższego tematu.
 


CEL AKCJI:

 

- Zwiększenie bezpieczeństwa wśród najmłodszych dzieci podczas zabaw (w tym również zabaw zimowych).

 

- Aktywny udział dzieci w akcji poprzez uczestnictwo w konkursie plastycznym, propagującym bezpieczne zachowanie podczas zabaw.

 

- Zaangażowanie środowiska szkolnego do współpracy z Policją w zakresie działań profilaktycznych.

 


WYKONANIE PRACY KONKURSOWEJ:

Tematyka pracy musi dotyczyć bezpiecznych zachowań podczas zabawy (w tym również zabawy zimowej). Prace należy wykonać w formacie A4. Technika dowolna (kredki, farby, wyklejanki itp.). Na odwrocie pracy proszę podać pełne dane uczestnika konkursu: imię nazwisko , nazwę i adres szkoły oraz klasę ucznia. 


ADRESACI KONKURSU: 

Wszyscy uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych powiatu szamotulskiego.Konkurs plastyczny „Bezpieczna zabawa, to dla pierwszaka ważna sprawa” przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla pierwszoklasistów powiatu szamotulskiego. 


Na odwrocie pracy należy podać pełne dane uczestnika konkursu : imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz klasę ucznia !!! TERMINY: 

Prace konkursowe można dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres: 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach 

ul. Polna 3 

64-500 Szamotuły 

z dopiskiem „Bezpieczna zabawa, to dla pierwszaka ważna sprawa” 

w terminie do dnia 14.01.2015 r. Specjalnie powołanie jury konkursowe wybierze zwycięską pracę oraz przyzna wyróżnienia za najlepsze pomysły. Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, samodzielność wykonania, estetyka. Istotne jest aby praca dotyczyła bezpieczeństwa podczas zabaw. 

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni podczas finału akcji. 

Z uwagi na wczesny termin ferii zimowych, finał akcji, podczas którego nastąpi wręczenie nagród zwycięzcom dwóch konkursów (ODBLASKOWO BEZWYPADKOWO oraz Bezpieczna zabawa to dla pierwszaka ważna sprawa odbędzie się po zakończeniu ferii, a więc na początku lutego 2016 roku).

 

PODMIOT WSPÓŁUCZESTNICZĄCY: Starostwo Powiatowe w Szamotułach

 

 

15.12.2015

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES