- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Konsultacje społeczne na temat założeń Krajowej Mapy zagrożeń  na poziomie powiatu/gminy

W Auli przy Zespole Szkól nr 3 w Szamotułach odbyła się debata w obszarze konsultacji społecznych dotyczących założeń Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji mających za zadanie dbanie o bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców.

 

Organizatorem debaty była Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach wraz ze Starostwem Powiatu Szamotulskiego.

 

W konsultacjach społecznych uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Józef Kwaśniewicz, Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach insp. Sławomir Dziupiński, przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją oraz mieszkańcy powiatu.

 

Obecnie mapy zagrożeń są tworzone w Policji na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego - sporządzanych na potrzeby dyslokacji służb wszystkich podmiotów działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zachowaniom aspołecznym. Zauważyć należy, że Policja jest wiodącym, ale nie jedynym podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Analogiczne stwierdzenie dotyczy procesu tworzenia map zagrożenia bezpieczeństwa.

 

Warto zaznaczyć, że poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Jest również warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdej społeczności. Celem obiektywnego zdiagnozowania stanu bezpieczeństwa na określonym terenie niezbędnym jest zapewnienie dopływu informacji pochodzących z możliwie szerokich źródeł, wszelkiego rodzaju służb i inspekcji, a przede wszystkim od społeczności lokalnych. Zebranie informacji dotyczących zagrożeń wymaga stworzenia odpowiednich metod i narzędzi. Takie rozwiązanie pozwoli na zarządzanie bezpieczeństwem publicznym wspólnie ze społecznością lokalną i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie.

 

Dlatego też celem debaty było przedstawienie obszarów ujętych przez Komendanta Głównego Policji w założeniach Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Mapa ma określać skalę i rodzaj zagrożeń występujących na 4 poziomach – krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dzisiaj została omówiona skala na poziomie powiatowym i gminnym, co ma pozwolić na dokładne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

 

Tematyka spotkania dotyczyła m. in. usprawnienia organizacji w ruchu drogowym, działań związanych z nanoszeniem na mapę zagrożeń również związanych z przemocą w rodzinie. Komendant Straży Miejskiej w Pniewach, zwrócił uwagę na prezentowanie mapy zagrożeń w ujęciu ilościowym obsługiwanych interwencji. Uwarunkowanie zagrożeń w opinii uczestników konsultacji, powinno mieć wpływ na stan osobowy danej jednostki policji.

 

W trakcie dyskusji przybyli goście oraz mieszkańcy powiatu szamotulskiego wymienili swoje spostrzeżenia w zakresie tworzenia map zagrożeń. Mieszkańcy wskazywali konkretne miejsca, w których dochodzi do popełniania wykroczeń. Uwagi przekazane przez mieszkańców były bardzo cenne i zostaną wykorzystane w tworzeniu map zagrożeń.

 

Jest to pierwsze takie spotkanie na terenie Powiatu Szamotulskiego, które ma służyć poprawie lokalnego bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach serdecznie dziękuje za przybycie oraz wymianę opinii wszystkim uczestnikom debaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2016

 

 

 
Więcej...
Pniewy
+10°C











reklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewy











AGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES