- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - nowa kategoria zagrożenia

 

Każdy mieszkaniec naszego miasta i powiatu odwiedzając Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, może wskazać miejsca, gdzie dochodzi do naruszeń prawa! Aplikacja ta od września 2016 roku, jest dostępna na stronach internetowych wszystkich wielkopolskich komend, w tym również Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje na terenie całego kraju. Aplikacja, która jest platformą wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją. Została stworzona na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednym z warunków skuteczności KMZB jest dostosowanie funkcjonujących rozwiązań do aktualnych potrzeb oraz dokonujących się zmian w zakresie rodzajów występujących zagrożeń.

 

Doświadczenia ostatniego okresu pokazały jak duże niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia niesie nieodpowiedzialnie prowadzona działalność rozrywkowa. Dlatego też zaistniała potrzeba uzupełnienia dostępnych kategorii zagrożeń o taką, która umożliwi użytkownikom przekazywanie informacji o tego typu sytuacjach. W styczniu bieżącego roku do katalogu dostępnych kategorii zagrożeń, dodano nową pozycję „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”. Zgodnie z przyjętymi zasadami warunkiem zgłoszenia tego typu zagrożenia zagrożenia na mapie, jest uzupełnienie przez użytkownika pola „Opis zagrożenia”.

 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z aplikacji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi bezpieczeństwa. Jednocześnie przypominamy, że z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie w ciągu doby.

 

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

 

Każdy użytkownik może podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za pośrednictwem skrzynki mailowej: kmzb@policja.gov.pl.

 

Przypominamy, że z narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa może korzystać każdy, kto posiada dostęp do internetu. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej:

http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

 

 

 

08.02.2019

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES