- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Krótka rozmowa z Dziekanem Dekanatu Pniewskiego

 

 

Krótka rozmowa z Dziekanem Dekanatu Pniewskiego, Księdzem Kanonikiem Piotrem Mametem, proboszczem Parafii św. Wawrzyńca w Pniewach

- za nami barwny Happening Papieski ale w parafii miały już miejsce podobne wydarzenia… procesje religijne i inscenizacje, można tu wymienić np. procesję dzieci z palmami w Niedzielę Palmową, Orszak Trzech Króli itp. Zorganizowanie tych wydarzeń wymaga z pewnością wiele czasu i zaangażowania. Kto pomaga Księdzu  w organizacji tego typu przedsięwzięć i czy może Ksiądz opowiedzieć coś więcej o kulisach tych wydarzeń?

 

Celem zapoczątkowanej w ostatnim czasie nowej inicjatywy ewangelizacyjnej w Pniewach było ożywienie życia parafialnego i współodpowiedzialności osób świeckich za rozwój lokalnego Kościoła. Trzeba na nowo wpisać sacrum w nową rzeczywistość. Nowa ewangelizacja wymaga nowego języka.

Nie mogą to być barokowe kazania, pełne emfazy i odwołujące się do stylu minionych epok. To musi być codzienny język, taki jakim były pisane Ewangelie, które w przypowieściach – np. o rządcach czy talentach – posługiwały się  realiami zrozumiałymi dla ówczesnych odbiorców.

Nowa ewangelizacja to zaproszenie do kreatywności, do odejścia od wyeksploatowanych kolein, z których trudno zejść i rozejrzeć się na pobocze. Nowa ewangelizacja to pomysł, aby dotrzeć do tych którzy do świątyni nie wchodzą, którzy są daleko od Kościoła lub gdzieś się zagubili.

Dlatego, zorganizowaliśmy ostatnio: Happening Papieski, Orszak Trzech Króli, konkurs dla dzieci na najładniejszą palmę, inscenizacja drogi krzyżowej w Wielki Piątek, teatralną inscenizację „Walka dobra ze złem” na pniewskim Rynku, bieg Papieski, cykl letnich koncertów organowych, chóry uniwersyteckie.

Inicjatywy te niekiedy są niezapowiedziane, aby osiągnąć efekt zaskoczenia, refleksji.

 

- czy ma Ksiądz pomysły na uświetnienie innych uroczystości religijnych, stworzenie innych nowych tradycji w parafii…?

 

Rodzi się pomysł by rozbudować parafialne uroczystości odpustowe, wprowadzając nowe formy duszpasterskie np. aby festyn z okazji św. Wawrzyńca miał charakter bardziej rodzinny. Ubogacamy również tradycyjne nabożeństwa majowe, październikowe rozdając dzieciom w czasie nabożeństw zadania do wykonania w domu.

Dzieci komunijne otrzymują na każdy tydzień ulotkę z programu telewizyjnego „Ziarno”, do rozwiązania w domu.

 

- wydarzenia te cieszą się dużym zainteresowaniem wiernych – dzieci i dorosłych. Widać, że Kościół jest żywy i wychodzi wiernym naprzeciw. Co, według Księdza, może dziś przyciągnąć ludzi do Kościoła? Czy tylko nowoczesność (inscenizacje, obrazowość, happeningi), czy także tradycyjne obchody liturgiczne?

 

Szukając w duszpasterstwie nowych sposobów dotarcia do współczesnego człowieka nie można zaniedbywać tradycyjnych form  duszpasterskich, takich jak pielgrzymki piesze,  autokarowe, samolotowe, Gorzkie Żale, droga krzyżowa czy różaniec.  Należy je odpowiednio przygotować angażując większą liczbę wiernych.  Szukamy innego języka dotarcia do dzieci i innego dla dorosłych.

 

- uświetniane w ten sposób uroczystości bardzo przemawiają do dzieci.  Oswajają się one z poważnymi religijnymi  tematami, angażują się w życie wspólnoty.  W kościele można zobaczyć bardzo wielu najmłodszych…

 

Myślę, że przez dzieci najlepiej jest dotrzeć do dorosłych, rodziców, starszych sióstr i braci. Próbujemy podjąć inicjatywę Marszu dla Jezusa myśląc o tych którzy szukają sensu życia i trwałych wartości: prawdy, dobra, sprawiedliwości.

Wydarzenia ewangelizacyjne mają być prowokacją wobec osób zagubionych.

 

 

Dziękuję za rozmowę

 

E.K.

  

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES