- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

KWW Aktywni dla Gminy Pniewy. Rozmowa z Sylwią Prętką

 

Rozmowa z Sylwią Prętką – kandydatką na radną KWW Aktywni dla Gminy w okręgu nr 14

 

Dlaczego zdecydowała się pani startować z Komitetu Wyborczego Wyborców Aktywni dla Gminy Pniewy?

 

- Wybrałam Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni dla Gminy Pniewy, ponieważ zgadzam się z jego głównymi założeniami. Uważam, że tworzenie warunków rynku pracy poprzez wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, wspieranie uczniów uzdolnionych w nauce, czy poprawa, jakości dróg przy współpracy z Powiatem, to główne cele, które powinna realizować Gmina. Poza tym odpowiada mi niezależność komitetu, oraz sposób, w jaki postrzegają rzeczywistość pozostali kandydaci.

 

Co chciałaby pani przenieś ze swojej pracy lub obszaru zainteresowań na działania w Radzie Miejskiej w Pniewach?

 

- Jako sądowy kurator społeczny chciałabym, poruszać tematy związane z aktywizacją zawodową, problemem uzależnień i możliwością rozwoju dla osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji bytowej.

 

Jako pracownik firmy farmaceutycznej i matka dwóch synów, pragnę dążyć do tego, aby młodzi rodzice mieli możliwość podjęcia pracy. Należy zwiększyć ilość miejsc w przedszkolach. Dobrym rozwiązaniem, jest również otworzenie żłobka.

 

Jako członek Rady Sołeckiej wsi Lubocześnica, uważam, iż powinny być kontynuowane dotychczasowe inicjatywy (np. wspólne spotkania mieszkańców z okazji pożegnania lata, Dnia Kobiet).

 

Jakie cele stawia pani sobie jako kandydatka na radną?

 

- Moje cele są tożsame z programem Komitetu Wyborczego Wyborców Aktywni dla Gminy Pniewy.

 

Czy pani zdaniem jest coś co wymaga zmiany w działaniu Rady Miejskiej w Pniewach?

 

- Myślę, iż działania Rady Miejskiej w Pniewach w dużej mierze są dobre. Należy intensywnie pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, zmobilizować społeczność wiejską do aktywności społecznej. Dobrą inicjatywą byłoby uchwalenie Funduszu Sołeckiego. Moim zdaniem przyczyni się to do lepszego rozwoju danego sołectwa.

 

Co zamierza pani zrobić dla swojego okręgu?

 

- Jest wiele działań, które można podjąć, aby poprawić jakość życia mieszkańców z mojego okręgu wyborczego. Należy chociażby dążyć do budowy chodników, poprawy nawierzchni dróg, zwiększenia oświetlenia.  Ważna jest aktywizacja mieszkańców, zapewnienie młodzieży dodatkowych zajęć dydaktyczno – sportowych.

 

Czy ma pani jakiś apel do wyborców?

 

- To w jaki sposób będzie funkcjonować nasza Gmina, jest zależne od osób, które zasiądą w Radzie Miejskiej. Zachęcam, zatem wszystkich mieszkańców do głosowania. 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES