- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Nagrodzono zwycięzców olimpiady i konkursu

W miniony piątek odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o uzależnieniach i HIV/AIDS pn. „Życie jest sceną – każdy ruch ma znaczenie” , której organizatorami była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna oraz Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach. Podczas finału odbyło się również uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu pod hasłem „I ty możesz zapobiegać przemocy”.

 

W miniony piątek, o godzinie 10.00 pan dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szamotułach uroczyście otworzył pierwszą Powiatową Olimpiadę Wiedzy o uzależnieniach i HIV/AIDS pn. „Życie jest sceną – każdy ruch ma znaczenie” .

 

Olimpiada skierowana była do uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych. Celem wspólnych działań było zwrócenie uwagi młodych ludzi na niebezpieczeństwa związane z uzależnieniami od alkoholu oraz narkotyków, a także tematykę HIV I AIDS. Niezmiernie istotne jest promowanie postaw młodych ludzi jako liderów zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym. Celem pośrednim było również sprawdzenie i utrwalenie posiadanych przez młodzież informacji na temat uzależnień oraz HIV/AIDS.

 

Po powitaniu gości przez pana dyrektora Romana Czjkę, przed zebranymi gośćmi wystąpili uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, którzy zaprezentowali przedstawienie pt. „Nosicielka”. Przedstawienie wprowadziło uczestników olimpiady w tematykę czekającego ich testu.

 

Tematyka uzależnień, często wiąże się również z przemocą domową. Analizując formularze „Niebieska Karta”, które sporządzone zostały przez trzy kwartały br. przez funkcjonariuszy Policji na terenie powiatu szamotulskiego- niemal 65 % sprawców, stosuje przemoc będąc pod wpływem alkoholu. Dlatego też, zanim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przystąpili do wypełniania testu, Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach wspólnie z panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach uroczyście podsumowali konkurs hasłem „I ty możesz zapobiegać przemocy”, który organizowany był przez Komendę Powiatową Policji w Szamotułach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach. Ml. insp. Sławomir Dziupiński wspólnie z panią Iwoną Lembicz – Kwaterą wręczyli nagrody zwycięzcom oraz wyróżnionym w konkursie na prezentację multimedialną gimnazjalistom.

 

Po podsumowaniu akcji „I ty możesz zapobiegać przemocy”, przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu szamotulskiego przystąpili do wypełniania testu olimpiady. Zwycięzcy nie udało się wyłonić w pierwszej turze, w związku z powyższym rozegrano dogrywkę.

 

Po drugiej turze komisja wyłoniła i nagrodziła zwycięzców:

 

I miejsce zajęła Angelika Greń z Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek w Pniewach

 

II miejsce zajęła Sandra Leśniewska z Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach

 

III miejsce zajął Paweł Nowak z Zespołu Szkół nr 3 we Wronkach

 

Ponadto pozostali uczestnicy olimpiady otrzymali również drobne upominki.

 

 

Współorganizatorami olimpiady oprócz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach były również: Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach, SP ZOZ w Szamotułach, Starostwo Powiatowe w Szamotułach oraz Krajowe Centrum ds. AIDS.

 

 

 

 

 

 

06.12.2014

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES