Nowe uprawnienie Strażników Miejskich

Znowelizowane przepisy uprawniają funkcjonariuszy Straży Miejskiej do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska oraz gospodarowaniem odpadami.  

 

 

Zmiany polegają między innymi na tym, że strażnicy mogą w drodze mandatu karnego karać osoby, które:

 

- nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- złożyły deklarację niezgodnie ze stanem faktycznym,

- nie segregują w sposób właściwy odpadów komunalnych.

 

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy gminni są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach obowiązujących przepisów Gmina jest zobowiązana do przeprowadzania kontroli i wkrótce te działania będą podejmowane w naszej gminie.

 

W kreowaniu naszych działań jest przede wszystkim edukacja ekologiczna naszych mieszkańców. W stanie faktycznym musimy wspólnie zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie od prawidłowej segregacji oraz zgodnych złożonych deklaracji zależy stawka opłaty śmieciowej. Istnieje zagrożenie, że im więcej nieprawidłowości, tym większe jest ryzyko wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieosiągnięcia wymaganych wskaźników ich zagospodarowania.

 

 

Zadbajmy wspólnie o środowisko, zadbajmy wspólnie o nasze miasto - segregujmy odpady.

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl/

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES