- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Noworoczny wywiad z ks. Piotrem Mametem oraz życzenia

 

 

 

 

Wywiad noworoczny z ks. Piotrem Mametem

 

 

 

1. Jak zapatruje się Ksiądz na ostatnio dokonane akty wandalizmu na pniewskich cmentarzach, zwłaszcza na Cmentarzu Sióstr Urszulanek?

 

 

Akty wandalizmu dokonane w noc Bożego Narodzenia na Cmentarzu Sióstr Urszulanek i komunalnym w moim przekonaniu są wynikiem mowy nienawiści, którą epatują lewackie media, antykatolickie ruchy i partie. Możliwe jest również działanie bezmyślnej grupy młodych pod wpływem środków odurzających.

 

 

 

2.  Jakie kroki można by w przyszłości podjąć, żeby nie dochodziło do takich zdarzeń?

 

 

 

Najlepszą prewencją jest rodzina. Rodzice powinni uwrażliwić swoje dzieci, że każdy cmentarz, bez względu na wyznanie jest miejscem spoczynku zmarłych i temu miejscu należy się szacunek. Również Kościół na katechezie szkolnej powinien kształcić i przypominać o szacunku dla miejsc pochówku.

 

 

3.  Jak podsumowałby Ksiądz ubiegły rok dla Parafii św. Wawrzyńca?

 

 

Działalność duszpasterska przebiegała w miarę spokojnie. Powstało wiele inicjatyw zmierzających do zdynamizowania życia parafialnego, np.: koncerty organowe, chóralne, inscenizacje dzieci i młodzieży, przedstawienia świąt religijno-patriotycznych, akcje charytatywne (Anielska Paczka), uliczna Droga Krzyżowa, Orszak Trzech Króli, działalność świetlicy Caritas.

 

 

      Parafia św. Wawrzyńca w statystykach, które najczęściej sporządzane są na koniec roku wygląda następująco:

 

Liczba Parafian wzrasta; na dzień dzisiejszy to 5820 osób.

 

105 dzieci przyjęło chrzest

78 dzieci przyjęło sakrament 1 komunii

81 osób przyjęło sakrament bierzmowania

40 par zawarło związek małżeński

Pożegnaliśmy 67 parafian

 

 

 

4.  Jakie plany ma Ksiądz na przyszły rok? Chodzi mi o życie całej parafii – o sprawy techniczne np. remonty/ inwestycje, jak również inne zamierzenia?

 

 

Sprawy materialne:

 

-Kontynuowanie prac związanych z układaniem kostki pozbrukowej na Cmentarzu Parafialnym

 

-Utrzymanie w dobrym stanie technicznym obiektów parafialnych

 

-Systematyczna  transformacja bazy danych na wersję elektroniczną: ksiąg parafialnych, metryk urodzeń, zgonów, miejsc pochówków itp.

 

 

Sprawy duszpasterskie:

 

 -Zdynamizowanie grup duszpasterskich, zwłaszcza młodzieżowych,

-Animacja niedzielnej eucharystii

-Zaangażowanie w uniwersytet III wieku

-Zorganizowanie scholii, zespołu muzycznego

 

 

5.  Czego życzyłby sobie Ksiądz, jako proboszcz parafii św. Wawrzyńca, w przyszłym roku?

 

 

Jako proboszcz parafii życzyłbym sobie i parafianom dobrej kondycji ducha i ciała, wsparcia Opatrzności Bożej i światła Ducha Świętego na drogach życia. Amen.

 

 

 

 

6.  W Pniewach, jak w wielu polskich miastach, trwają przygotowania do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (13.01.2013, niedziela). Tę akcję prowadzi jednak osoba, jak wiemy ostatnio z mediów, nieco kontrowersyjna… Co Ksiądz myśli o Owsiaku i WOŚP?

 

Idea wspaniała, bo pomoc ludziom jest zawsze godna pochwały.

Akcje wspierają przecież katolicy w tym również mieszkańcy Pniew.

 

Nie zgadzam się z hasłem pana Owisiaka: „uśpij babcię’’ – TO JEST CHAMSKIE.

 

 

Ta akcja powinna być niepartyjna i bez akcentów światopoglądowych.

 

 

 

Dziękuję za rozmowę

 

 

 

 

 

 

 

W auli L.O odbyło się spotkanie noworoczne, podczas którego swoje życzenia dla pniewskiego samorządu skierował ks. Piotr Mamet. Oto tekst życzeń:

 

 

 

 

Pniewy 09.01.2013

 

 

Panie Burmistrzu

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej

Szanowni Państwo

 

 

   Serdecznie dziękuje za zaproszenie na Noworoczne Spotkanie Samorządu Naszej gminy Pniewy.

   Dostrzegam w tym geście uznanie dla całej wspólnoty Kościoła, który pragnie brać udział w życiu Narodu oraz życiu lokalnych społeczności, tworzących wielobarwną, niezwykle bogatą mozaikę współczesnej Polski.

 

     Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptor hominis stwierdził dobitnie, że ”człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła ”. Dlatego Kościół pragnie być blisko wszystkich spraw człowieka w jego życiu osobistym, rodzinnym oraz w życiu społeczności i środowisk .Wszyscy ,choć na różny sposób służymy wielkiej sprawie człowieka.

     W Orędziu na Światowy Dzień Pokoju, Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina, że jedną z dróg prowadzących do pokoju jest zwalczanie ubóstwa. Zdajemy sobie sprawę, jak rozległe są obszary biedy i niesprawiedliwości we współczesnym świecie. Taka rzeczywistość rodzi napięcia i konflikty, prowadzi do przemocy i wojen.     

      Również w naszej Ojczyźnie i w naszych środowiskach dalecy jesteśmy od ideału sprawiedliwości społecznej. Trudna sytuacja wielu naszych rodaków staje się więc szczególnym wyzwaniem i zadaniem dla Samorządu, który przecież jest najbliżej konkretnego człowieka i konkretnej społeczności lokalnej.

Dlatego powinniśmy poważnie zastanowić się nad apelem Benedykta XVI, zawartym we wspomnianym Orędziu:

„o otwarcie serca na potrzeby ubogich oraz o czynienie wszystkiego, co praktycznie możliwe, aby przychodzić im z pomocą"

Korzystam z dzisiejszego Spotkania, aby wyrazić Państwu wdzięczność za wszelkie gesty życzliwości i pomocy okazywane Kościołowi ze strony Samorządu. Powtarzam:

 służymy tej samej sprawie. Służymy temu samemu człowiekowi

   Składam Państwu najlepsze życzenia. Życzę wszystkim radości i pokoju w życiu osobistym i rodzinnym. Życzę mądrości, sił, odwagi i entuzjazmu w codziennej służbie drugiemu człowiekowi i społeczności Pniewskiej. Życzę wszystkim reprezentowanym tu urzędom, instytucjom i szkołą satysfakcji z dobrze wypełnionych zadań, a także życzliwości i wyrozumienia ze strony tych, którym spieszą z pomocą.

 Niech nas w tym nowym roku 2013 ożywia pragnienie budowania społeczności jeszcze bardziej sprawiedliwej, jeszcze bardziej solidarnej, jeszcze bardziej braterskiej.

 

Dziękuje bardzo 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES