- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Nowy grant zrealizowany w Pniewach

W ostatnim czasie na boisku sportowym Klubu Sportowego SOKÓŁ w Pniewach stanęły nowe piłkochwyty. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego pn.  „Remont piłkochwytów na boisku sportowym w Pniewach”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczeństwa lokalnego do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu poprzez remont infrastruktury rekreacyjnej (remont dwóch piłkochwytów) na boisku sportowym w Pniewach. Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej,  za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD, wsparcie z działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Klub Sportowy SOKÓŁ w Pniewach. Wartość projektu wynosi 30.348,61 zł, z tego dofinansowanie z LGD KOLD 29.999,00 zł, pozostała kwota t.j. 349,61 zł stanowi wkład własny Klubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

za: http://www.kold.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES