- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

ODPRAWA PODSUMOWUJĄCA ROK 2016

Wczoraj, w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki uzyskane w 2016 roku. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Konrad Chmielewski.

 

W odprawie podsumowującej miniony rok uczestniczyli również Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek, oraz kadra Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

 

Tematem odprawy było podsumowanie wyników minionego roku. Gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach insp. Sławomir Dziupiński. Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach mł. insp. Tomasz Piechota omówił najistotniejsze wskaźniki w zakresie prewencji oraz ruchu drogowego. Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach omówił natomiast uzyskane wyniki w zakresie przestępczości oraz podsumował stan bezpieczeństwa w powiecie szamotulskim. Pan Komendant podziękował również obecnym na odprawie przedstawicielom instytucji za zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa oraz za współpracę z tutejszą jednostką Policji.

 

Następnie głos zabrała Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, którzy omówili współpracę z Komendą Powiatową Policji w Szamotułach oraz wyraził chęć współpracy w przyszłości w zakresie dbania o bezpieczeństwa na terenie powiatu.

 

 

Pan Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podsumowując odprawę porównał wyniki uzyskane przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach z wynikami uzyskanymi na terenie całego garnizonu wielkopolskiego. Ponadto ocenił wkład pracy policjantów oraz zwrócił uwagę na obszary wymagające szczególnej uwagi na rok 2017. Jako priorytety obecnego roku Pan Komendant wymienił m.in. bezpieczeństwo na drogach, a także kontakt policjantów ze społeczeństwem.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2017

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES