- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Oficjalne otwarcie altany rekreacyjnej w Turowie

Na terenie parku w Turowie stanęła upragniona i długo wyczekiwana altana rekreacyjna.

 

„Budowa altany rekreacyjnej w Turowie” to nazwa zadania , które zostało dofinansowane ze środków projektu grantowego Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Projekt ten  nadzorowany był przez Lokalną Grupę Działania KOLD we Lwówku.

 

Koszt inwestycji to 39.620,94 zł, w tym kwota dofinansowania 30.000,00 zł (refundacja), a pozostała część to wkład własny OSP w Turowie 9.620,94 zł (zbiórka publiczna wśród mieszkańców Turowa, sprzedaż złomu pozyskanego od mieszkańców, darowizny pieniężne od darczyńców). Realizacja projektu byłaby niemożliwa bez udziału środków pochodzących z pożyczki udzielonej OSP przez Gminę Pniewy oraz bez bezpłatnego użyczenia terenu od RSP w Turowie, na którym powstała altana.

 

Mamy nadzieję, że ta wiata  będzie miejscem spotkań, gdzie będą organizowane imprezy kulturalno-rekreacyjne, sportowe i festyny. A jednocześnie będzie podnosiła atrakcyjność turystyczną obszaru wiejskiego.

 

Inwestycje zrealizował Zakład Stolarski Waldemar Nowak z Zębowa, który przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę.

 

W śród  darczyńców znajdują się :

-  POSTĘP Sp. z o.o. - Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,

-  Bank Spółdzielczy Duszniki,

 - Nadleśnictwo Pniewy,

 - „Firma Michałowski” Sp. z o.o., Sp. kom.,

-   TESERWIS Mikołaj Kaczmarek

 

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom, a zarazem sponsorom, za możliwość wspólnego przecięcia symbolicznej wstęgi.

 

Ogromne podziękowania dla OSP w Turowie za nadzór i przygotowanie  całej oprawy uroczystości oraz poczęstunku dla mieszkańców Turowa. 

 

Na uwagę zasługuje zaangażowanie Pani Mileny Łuczak, bez której nie doszło by do tak wspaniałej inwestycji.

 

Dziękuję – Sołtys Turowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES