- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

OGŁASZAMY KONKURS

 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach rozpoczyna kolejną edycję akcji mającej na celu zapobieganie przemocy. W związku z powyższym ogłaszamy konkurs pod hasłem: „I ty możesz zapobiegać przemocy!” . Do włączenia w akcję zapraszamy wszystkie szkoły gimnazjalne z terenu miasta i gminy Szamotuły.

 

Podstawowym celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na to, iż nieprawdziwym jest stwierdzenie, że to, co się dzieje za ścianą, to nie jest „moja sprawa”. Bezczynność nie jest właściwą formą reakcji na przemoc.

 

Akcja odbędzie się w następujących etapach:

- Ogłoszenie konkursu dla uczniów klas 1 - 3 szkół gimnazjalnych z terenu MiG Szamotuły.

 

W celu popularyzacji właściwych zachowań, ogłaszamy konkurs na wykonanie plakatu dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie. Tematem przewodnim plakatu będzie hasło: „I ty możesz zapobiegać przemocy w rodzinie!”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie plakatu dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie. Plakat musi zostać wykonany w formacie MINIMUM A3 (może być większy). Na odwrocie praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły autora. Technika wykonania pracy dowolna.

 

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2016 roku na adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły

(z dopiskiem na kopercie „I ty możesz zapobiegać przemocy!”)


Przesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją załączonego regulaminu konkursu.

 

Powołane jury wybierze najlepsze prace, które zostaną wykorzystane podczas prowadzonych działań profilaktycznych. Prace będą również eksponowane na stronie internetowej

www.szamotuly.policja.gov.pl. Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się do dnia 2 grudnia 2016 roku.

 

  • Działania informacyjno - edukacyjne

 

W ramach akcji, policjanci z KPP Szamotuły mogą przeprowadzić działania informacyjno – edukacyjne na temat zjawiska przemocy oraz konsekwencji popełniania czynów zabronionych dla uczniów szkół biorących udział w niniejszej akcji.

 

Szkoły, które chcą włączyć się do działań prosimy o kontakt z Policjantem ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach sierż. Filip Paciura w celu ustalenia terminów pogadanek dla uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych z terenu MiG Szamotuły (tel. 516 878 337 lub 061 29 31 209).

 

 

Zapraszam do udziału w niniejszym przedsięwzięciu. Liczę, iż nasza współpraca pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa młodzieży na terenie powiatu szamotulskiego.

 

 

 

28.09.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES