- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Panowie rocznik 2000 - kwalifikacja wojskowa!

Burmistrz Gminy Pniewy informuje, że w dniach 18-20 marca 2019 roku  w Szamotułach w Hali Widowiskowo-Sportowej „Nałęcz” przy Zespole Szkół Nr 3 przy ulicy Mickiewicza 4 odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z naszej gminy z rocznika 2000.

 

Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi wraz z wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

 

Powyższej kwalifikacji  podlegają osoby urodzone w 2000 roku i mające na terenie gminy Pniewy miejsce stałego pobytu  lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

 

 

źródło: wikipedia.org

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej obowiązana jest przedstawić:

 

1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

 

2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

 

3. aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

  

Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do czynnej służby wojskowej, wydaje stosowne orzeczenie lekarskie, w którym może określić następujące kategorie zdolności:

 

"A" - zdolny do czynnej służby wojskowej;

 

"B" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do czynnej służby wojskowej;

 

"D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;

 

"E" - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

Kwalifikacja Wojskowa jest także okazją do indywidualnego spotkania z przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień i uzyskania informacji na temat różnych form, atrakcyjnej ostatnio wśród młodych ludzi pracy -  służby wojskowej - a w szczególności dotyczących:

  

· szkolnictwa wojskowego;

· służby przygotowawczej;

· Wojsk Obrony Terytorialnej;

· służby zawodowej.

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES