- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Park Sokoła- etap uzgodnień

 

W związku z szerokim zainteresowaniem i licznymi pytaniami Mieszkańców dotyczących postępu prac związanych z zagospodarowaniem zakupionych przez Gminę gruntów „Boiska Sokoła” poniżej przedstawiamy informacje o stanie realizacji inwestycji.

 

 

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia przez Gminę Pniewy gruntów „Boiska Sokoła”

listopad 2016 r.

Wykonanie koncepcji zagospodarowania „Boiska Sokoła”

28 listopada 2017 r.

Nabycie przez Gminę Pniewy gruntów „Boiska Sokoła” – działki nr 276 i 279, o łącznej powierzchni 8 192 m2

16 stycznia 2018 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej

30 maja 2018

Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

20 marca 2019 r.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

od 21 marca 2019 r. w toku

 

 

Chcemy tym samym zapewnić Mieszkańców, że wszelkie formalności, które pozostawały w obowiązkach Gminy Pniewy zostały dopełnione z należytą starannością i w wymaganych na poszczególnych etapach terminach. Obecnie czekamy na zakończenie uzgadniania dokumentacji projektowej przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Kolejnym punktem w realizacji inwestycji będzie uzyskanie pozwolenia na budowę po którym uruchomimy procedurę przetargową i rozpoczniemy zagospodarowanie Parku Sokoła.

 

 

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES