- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Podsumowanie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Od września ubiegłego roku Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach korzysta z nowego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dziś podsumowujemy uzyskane informacje.

 

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w jego otoczeniu. Jest to innowacyjne narzędzie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Informacje, które są prezentowane na mapach uwzględniają nie tylko kategorie przestępstw i wykroczeń, ale i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców mogą negatywnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa.
 

Od września 2016 r. do stycznia 2017 r. na terenie powiatu szamotulskiego odnotowaliśmy w sumie 669 zgłoszeń dokonanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszystkie zgłoszenia były sprawdzane. Około 20 % przypadków zostało potwierdzonych.

 

Najczęściej zgłaszanym problemem było przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami (ok 32 % przypadków). Po zadyslokowaniu policjantów we wskazane miejsca okazało się, iż w 49 % zgłoszenia te zostały potwierdzone.

 

Drugim problemem, który był często zgłaszany przez obywateli było nieprawidłowe parkowanie (ok 25 % przypadków). 12 % zgłoszeń zostało potwierdzonych.

 

Pozostałe przypadki dotyczyły m.in. używania środków odurzających, miejsc grupowania się małoletnich, aktów wandalizmu, niewłaściwej infrastruktury drogowej, złej organizacji ruchu drogowego, niszczenia zieleni, nielegalnych rajdów samochodowych, nieprawidłowego oznakowania drogi, dzikich wysypisk śmieci, niestrzeżonych przejść przez tory, żebractwa.
 

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy Policji, gdzie znajdują się linki przekierowujące bezpośrednio do strony Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Można również otworzyć bezpośrednio stronę internetową:

http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html 

 

 

Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu. Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

 

30.01.2017r

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES