- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Podsumowanie roku w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach

Wczoraj odbyła się roczna odprawa będąca podsumowaniem efektów pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach za rok 2017. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a także Prokuratury.

 

Wczoraj, 1 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach, odbyła się narada roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrada Chmielewskiego. W naradzie uczestniczyli również komendanci, naczelnicy i kierownicy podległych Komendzie Powiatowej Policji jednostek i komórek organizacyjnych. Ponadto, obecni byli: Zastępca Prokuratora Rejonowego w Szamotułach Prokurator Piotr Wochelski oraz Starosta Powiatu Szamotulskiego Józef Kwaśniewicz.

 

Jednym z elementów odprawy rocznej była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu szamotulskiego za miniony rok. Gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach insp. Sławomir Dziupiński. Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach mł. insp. Tomasz Piechota omówił najistotniejsze wskaźniki w zakresie prewencji oraz ruchu drogowego. Kolejno pion służby kryminalnej, zaprezentował w wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach. Pan Komendant podziękował również obecnym na odprawie przedstawicielom instytucji za zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa oraz za współpracę z tutejszą jednostką Policji.

 

Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy podziękowali kierownictwu komendy, funkcjonariuszom za dotychczasową współpracę.

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski podczas swojej prezentacji przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu szamotulskiego. Komendant omówił również, pracę dzielnicowego, podkreślając jak ważna jest jego rola w społeczeństwie.

 

Na zakończenie swojego wystąpienia szef wielkopolskiej Policji podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za całoroczną pracę. Komendant podziękował również władzom samorządowym za współpracę i wsparcie finansowe dla szamotulskiej jednostki. Jako priorytety obecnego roku Pan Komendant wymienił m.in. bezpieczeństwo na drogach, a także kontakt policjantów ze społeczeństwem.

 

 

Ewelina Grabowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2018

 

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES