- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Policjant, który mi pomógł

 

Do 31 maja br. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Konkurs służy wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

 

W tym roku trwa VII edycja konkursu pod hasłem „Policjant, który mi pomógł”. Celem konkursu jest wyróżnienie tych policjantów, którzy charakteryzują się profesjonalizmem i zaangażowaniem w zakresie pomocy osobom, które są dotknięte przemocą w rodzinie.

 

Policjanci odgrywają istotną rolę w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dlatego też celem konkursu jest podkreślenie ich roli w tym systemie oraz wsparcie tych policjantów, którzy podejmują wzorowe działania i są osobiście zaangażowani w pomoc osobom krzywdzonym.

 

Istotnym celem jest również zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze oraz promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

 

Zgłoszenia do tegorocznej edycji przyjmowane są do 31 maja br. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje oraz instytucje (z wyjątkiem Policji).

 

Zgłoszenia można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresemwww.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku).

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej". Ogłoszony został dzięki współpracy Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

>>> REGULAMIN <<<

>>> ZGŁOSZENIA <<<

źródło: http://www.policjant.niebieskalinia.pl/

 

22.05.2014

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES