Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 16 marca br., w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się w Polsce  COVID-19,  odbyło  się kolejne, zwołane w trybie doraźnym,  posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

 

W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz sposób wprowadzania w naszej gminie ostatnich decyzji rządowych (m.in. w zakresie funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych w obszarze nauki, kultury i sportu) i przyjętych regulacji prawnych w celu ograniczenia koronawirusa.

 

 

Ponadto uzgodniono zasady współpracy między policjantami z miejscowej jednostki Policji a pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach w zakresie realizacji poleceń Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2020 roku dotyczących niesienia pomocy osobom objętym kwarantanną.

 

 

Burmistrz Gminy Jarosław Przewoźny poinformował o uruchomieniu, zgodnie z otrzymaną pozytywną opinią Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej,  rezerwy celowej przeznaczonej w budżecie gminy na działania kryzysowe. Zaapelował do przybyłych o odpowiedzialną postawę i zrozumienie powagi sytuacji oraz dalsze zaangażowanie we wszystkie działania mogące przyczynić się do skutecznego zwalczania epidemii koronawirusa.

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl/

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES