- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Przełamać stereotyp, Felieton Michała Wesołka

 

Michał Wesołek posiada wyższe wykształcenie z szeroko pojmowanej grupy zawodów poświęconeych tematyce finansów. Specjalizuje się w dziedzinie Inżynierii Finansowej.

 

Swoje felietony poświęca tematyce osób niepełnosprawnych. Opisywane zdarzenia życiowe, w których potencjalnie może się znaleźć każda osoba niepełnosprawna opiera na autentycznych sytuacjach .

 

 

Przełamać stereotyp

 

Dla każdej osoby finalnym efektem procesu kształcenia jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji, a w jego następstwie znalezienie pracy dającej możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb zarówno materialnych jak i ambicjonalnych. W przypadku osób niepełnosprawnych praca jest również czynnikiem wpływającym na odnalezienie się w realiach codziennego życia (rehabilitacja zawodowa).

 

Wysoki stopień bezrobocia w Polsce sprawia, że praca staje się dobrem deficytowym nawet dla osoby pełnosprawnej posiadającej wyższe wykształcenie. W tych realiach możliwości osób niepełnosprawnych posiadających również wyższe wykształcenie stają się jeszcze bardziej ograniczone, a na ten niekorzystny stan rzeczy dodatkowo wpływa ograniczona liczba etatów w Zakładach Pracy Chronionej lub po prostu ich likwidacja. Dzieje się tak dlatego, że państwo polskie stawia coraz bardziej wyśrubowane wymagania przed pracodawcami wykazującymi zainteresowanie zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników.

 

Odrębnym problemem jest pokutujące w naszym społeczeństwie przekonanie, że osoba niepełnosprawna powinna szukać zatrudnienia wyłącznie w zakładach posiadających statut Zakładu Pracy Chronionej i to niezależnie od potencjału umysłowego danej osoby. Niejednokrotnie przy rekrutacji pracowników do instytucji otwartego rynku pracy kwalifikacje zawodowe niepełnosprawnych kandydatów nie mają decydującego znaczenia na wyeliminowanie jego kandydatury, bowiem często pracodawcy zwracają uwagę na poziom sprawności fizycznej potencjalnego pracownika. Sytuacja ta ma również miejsce we wspomnianych wcześniej Zakładach Pracy Chronionej, ponieważ dla każdego liczy się tempo wykonywanej pracy. Logiczną rzeczą jest, że osoba niepełnosprawna wykona te same czynności w wolniejszym tempie w porównaniu z osobą pełnosprawną. Powodem tego typu sytuacji występujących w polskim społeczeństwie jest brak tolerancji względem osób niepełnosprawnych.

 

Przykłady wysoko rozwiniętych krajów, w których poziom kultury integracyjnej wypracował pewną akceptację społeczną umożliwiły czynne włączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego. Niewątpliwie ważną rolę w przywracaniu do życia zawodowego odgrywa czynnik finansowy. Nie jest on jednak najważniejszy, ponieważ zasadniczą kwestią jest świadomość określająca sposób postrzegania tychże osób w społeczeństwie.

 

 

 

(Źródło: http://www.ck.agh.edu.pl/rynek/wn/rynek_pracy.htm)

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES